Становлення і розвиток правових основ та системи захисту персональних даних в Україні

Монографія / [В.Г. Пилипчук, В.М. Брижко, О.А. Баранов, К.С. Мельник] ; за ред. В.М. Брижка, В.Г. Пилипчука. – К. : ТОВ «Видавничий дім «АртЕк», 2017. – 226 с.

 

       У науковому виданні на основі історичного та системного аналізу розглядаються актуальні проблеми формування і розвитку правових основ та системи захисту персональних даних в контексті євроінтеграції України. Висвітлюється стан наукової розробки, історико-правові аспекти формування інституту захисту персональних даних, відповідний досвід країн-членів Радт Європи та Європейського Союзу, організаційно-правові проблеми захисту персональних даних та розвитку системи захисту персональних даних в Україні. У додатках наводяться тексти проектів та чинних правових актів у цій сфері.

       Видання розраховане на фахівців, експертів і вчених, представників державних і недержавних організацій та усіх, хто цікавиться проблемами захисту персональних даних.

 

Зміст

 
Передмова
5

Розділ 1. Історико-правові засади формування  механізмів захисту персональних даних

 

9

Розділ 2. Правові та організаційні основи захисту персональних даних в Європейському Союзі

20
2.1. Досвід правового регулювання захисту персональних даних у країнах-членах Ради Європи та Європейського Союзу
20
2.2. Правові стандарти захисту персональних даних у законодавстві Європейського Союзу
38

Розділ 3. Проблеми захисту персональних даних в умовах розвитку інформаційних технологій

46
3.1. Захист персональних даних при застосуванні технологій Інтернет речей
46
3.2.  Захист приватності у Хмарних технологіях
48
3.3.  Конвергенція новітніх технологій в контексті захисту персональних даних 
57

Розділ 4. Пріоритети становлення і розвитку правових основ та системи захисту персональних даних в Україні

74
4.1. Формування правових основ та системи захисту персональних даних
74
4.2. Забезпечення приватності та безпеки у сфері захисту персональних даних
85
4.3. Концептуальні аспекти розвитку законодавства та системи захисту персональних даних
99

Висновки

109
Використана література
117

Додатки

124
Додаток 1. Прикладні аспекти щодо реформування і розвитку системи захисту персональних даних
124
Додаток 2. Проект Закону України «Про захист персональних даних» (розроблений у 2000 р., Державний комітет зв’язку та
128
Додаток 3. Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про захист персональних даних» (2000 р.)
139
Додаток 4. Проект Закону України «Про захист персональних даних» (розроблений у 2003 р,  прийнятий Верховною Радою України в цілому у 2006 р. та  відхилений Президентом України)
142
Додаток  5. Проект Закону України «Про захист персональних даних»  (внесений народними депутатами України у 2008 р.)
151
Додаток 6. Пояснювальна записка до проекту Закону України;Про захист персональних даних(2008 р.)
160
Додаток 7. Висновок експертного управління Верховної Ради України на проект Закону «Про захист персональних даних» (реєстр. № 2273 від 25.03.2008 р.)
163
Додаток 8. Закон України «Про захист персональних даних» (2010 р.)
165
Додаток 9. Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів  України щодо удосконалення системи захисту персональних даних» (2013 р.)
175
Додаток 10. Закон України «Про захист персональних даних» (в редакції  2015 р.)
181
Додаток 11. Закон України «Про захист персональних даних» (в редакції 2016 р.)
195
Додаток 12. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про захист персональних даних» (2016 р.)
209

 

Видання НДІІП

Вибрані видання