АНТОНЕНКО С.А., Досвід створення та функціонування Державної системи правової інформації Республіки Білорусь

УДК 342.9(075.8)

Антоненко С.А.,
заступник директора-завідувач науковим відділом
системної інформатизації законотворчої діяльності НДЦПІ НАПрНУ
 
 
Анотація. Щодо досвіду створення та особливостей функціонування білоруської моделі державної системи правової інформації.
Аннотация. Относительно опыта создания и особенностей функционирования белорусской модели государственной системы правовой информации.
Summary. In relation to the experience of foundation and Рeculiarities of the Belorussia model state system of the legal information functioning.
Ключові слова: інформатизація, бази даних, нормативно-правова інформація, електронні ресурси, термінологія законодавства.
 
        Вперше в Республіці Білорусь науково-практична проблема “правова інформатизація” була позначена в Концепції судово-правової реформи в 1992 році, однак новий і суттєвий імпульс розвитку процесів правової інформатизації надало створення Указом Президента Республіки Білорусь від 30 червня 1997 р. № 338 [1] Національного центру правової інформації Республіки Білорусь (НЦПІ), на який були покладені функції координації процесів правової інформатизації, створення Державної системи правової інформації (ДСПІ), а також системи міждержавного обміну правовою інформацією.
        Правова основа для розвитку правової інформатизації, формування ДСПІ і побудови її реально функціонуючої моделі була створена Указами Президента Республіки Білорусь від 30 червня 1997 р. № 338 “Про створення Національного центру правової інформації Республіки Білорусь” [1], від 20 липня 1998 р. № 369 “Про Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь” [2], від 24 липня 1998 р. № 376 “Про створення комп'ютерного банку даних проектів законів Республіки Білорусь” [3], від 30 жовтня 1998 р. № 524 “Про заходи по вдосконаленню державної системи правової інформації” [4], від 4 січня 1999 р. № 1 “Про затвердження Єдиного правового класифікатора Республіки Білорусь” [5], від 16 грудня 2002 р. № 609 “Про створення Національного правового Інтернет-порталу Республіки Білорусь” [6], від 30 грудня 2010 р. № 712 “Про вдосконалення державної системи правової інформації Республіки Білорусь” [9] та ін.
        Відповідно до діючого законодавства Республіки Білорусь НЦПІ є центральною державною науково-практичною установою, що здійснює збір, облік, обробку, зберігання, систематизацію і актуалізацію еталонної правової інформації, її розповсюдження (надання), а також офіційну публікацію правових актів.
        Основними завданнями НЦПІ, визначеними Президентом Республіки Білорусь, є :
- забезпечення функціонування і розвитку ДСПІ Республіки Білорусь;
- формування і ведення державних інформаційно-правових ресурсів, зокрема еталонного банку даних правової інформації Республіки Білорусь (ЕБДПІ);
- розповсюдження еталонної правової інформації, а також офіційна публікація правових актів…
 
 
 
 
 
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання