Шановні колеги!

http://www.chasopys.law.npu.kiev.ua/images/law18.jpgЖурнал «Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 18. «Право», співзасновниками якого є Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова та Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України, включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України зі спеціальностей 081 - Право, 262 - Правоохоронна діяльність, 293 - Міжнародне право відповідно до Наказу МОН України від 09.02.2021 № 157.

До опублікування в журналі приймаються статті, які висвітлюють актуальні наукові і практичні досягнення та тенденції юриспруденції, а також результати фундаментальних та прикладних наукових досліджень у сфері історії та теорії держави і права, конституційного, адміністративного, інформаційного, фінансового, цивільного, господарського, кримінального, освітнього, міжнародного права тощо. У журналі можуть публікуватися матеріали стосовно дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів кандидата наук (доктора філософії – Ph.D.) і доктора наук у галузі юридичних наук.

Науковий журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)

Збірнику присвоєно Індекс міжнародного центру реєстрації періодичних видань ISSN 2412-9135.

Мова видання: українська, англійська, іспанська, італійська, німецька, польська, російська (для іноземних авторів), словацька, угорська, французька, чеська.

Періодичність: 2 рази на рік.

З детальною інформацією щодо журналу «Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 18. «Право» можна ознайомитись у розділі Науковий часопис.

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у Першій науково-практичній конференції за темою: «Парламентський контроль в умовах децентралізації державної влади та цифрової трансформації в Україні: стан  та проблеми», яка відбудеться 30 березня 2021 року

Захід буде проведено  дистанційно (заочно) з використанням інформаційно-технічних засобів.      

Мета конференції: аналіз стану і узагальнення нових теоретичних і практичних напрацювань у галузі здійснення парламентського контролю в умовах децентралізації державної влади; розкрити напрями, стан та перспективи цифрової трансформації в Україні, сприяння активному обміну досвідом фахівців.

Оголошення

8 лютого 2021 року на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 р. № 85-р видано наказ НАПрН України «Про утворення Державної наукової установи «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України» (ДНУ ІІБП НАПрН України). Згідно з наказом передбачено реалізацію визначених законодавством заходів щодо реорганізації Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України (НДІІП НАПрН України), формування та організації діяльності ДНУ ІІБП НАПрН України.

Утворення Державної наукової установи “Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України”

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 3 лютого 2021 р. № 85-р
Київ

 
Про утворення Державної наукової установи “Інститут
інформації, безпеки і права Національної академії правових
наук України”
 

1. Погодитися з пропозицією Національної академії правових наук щодо утворення Державної наукової установи “Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України”, реорганізувавши шляхом перетворення Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук.

2. Рекомендувати Національній академії правових наук у місячний строк затвердити статут Державної наукової установи “Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України” та здійснити організаційні заходи щодо її матеріально-технічного і кадрового забезпечення.

3. Взяти до відома, що утворення Державної наукової установи “Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України” здійснюється в межах загальної чисельності Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук, що реорганізується, та видатків, передбачених Національній академії правових наук у державному бюджеті на відповідний рік.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 29

 

 

Щодо представника Національної академії правових наук України при Апараті Верховної Ради України

Відповідно до законів України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про наукову і науково-технічну експертизу», «Про регламент Верховної Ради України», Постанови Верховної Ради України «Про заходи з реалізації рекомендацій щодо внутрішньої реформи та підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України», а також Меморандуму про взаємодію Апарату Верховної Ради України і Національної академії правових наук України запроваджено (обрано, на громадських засадах) представника Національної академії правових наук України при Апараті Верховної Ради України, положення про якого за погодженням з Апаратом Верховної Ради України затверджено постановою Бюро президії Національної академії правових наук України від 29.12.2020 р. № 176/5.

Представник Національної академії правових наук України при Апараті Верховної Ради України – член Національної академії правових наук України, який забезпечує координацію наукових досліджень та організацію взаємодії наукових установ НАПрН України з підрозділами Апарату та комітетами Верховної Ради України з питань законотворчої діяльності.

Наукове і науково-методичне забезпечення діяльності Представника НАПрН України покладається на Апарат Президії та наукові установи НАПрН України, а науково-організаційне забезпечення – на НДІ інформатики і права НАПрН України.

Оголошення

У Науково-дослідному інституті інформатики і права Національної академії правових наук України оголошено конкурс на заміщення посад: завідувача науково-дослідної лабораторії теорії цифрової трансформації і права науково-дослідного центру цифрової трансформації і права та завідувача науково-дослідної лабораторії регіональної безпеки та військового права науково-дослідного центру національної безпеки і права.

Міжнародний круглий стіл на тему: «Проблеми реалізації прав і свобод людини в умовах глобалізації»

10 грудня 2020 року, із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій, на базі платформи «Zoom» відбувся міжнародний круглий стіл на тему: «Проблеми реалізації прав і свобод людини в умовах глобалізації».
Організаторами заходу виступили Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Секретаріат уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, факультет політології та права, Навчально-науковий центр прав і безпеки людини в інформаційному суспільстві, Інформаційно-просвітницький центр з прав людини, і Міжнародний культурний центр «Сяйво».

Оголошення

У Науково-дослідному інституті інформатики і права Національної академії правових наук України оголошено конкурс на заміщення вакантної посади першого заступника директора з наукової роботи.

Міжнародний круглий стіл: «Права дитини в умовах соціально-політичних викликів ХХІ століття»

До Всесвітнього дня дитини Науково-дослідним інститутом інформатики і права НАПрН України разом з Національним педагогічним університетом імені М. П. Драгоманова та Навчально-науковим центром прав і безпеки людини в інформаційному суспільстві 18 листопада 2020 р. було проведено міжнародний круглий стіл:  «Права дитини в умовах соціально-політичних викликів ХХІ століття».

Видання НДІІП