БЄЛКІН Л.М., Актуальні проблеми інформаційного забезпечення створення доказової бази щодо маніпулювання на фондовому ринку за українським законодавством

УДК 346.3

БЄЛКІН Л.М.,
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник,
Голова правління ЗАТ “Біт”
 
Анотація. Розглядаються інформаційні та правові проблеми збору доказової бази щодо маніпулювання на фондовому ринку за українським законодавством.
Ключові слова: інформаційне забезпечення, маніпулювання, фондовий ринок.
Аннотация. Рассматриваются информационные и правовые проблемы сбора доказательной базы относительно манипулирования на фондовом рынке по украинскому законодательству.
Ключевые слова: информационное обеспечение, манипулирование, фондовый рынок.
Summary. The informational and legal problems of collection of evidential base in relation to manipulation at the fund market on the Ukrainian legislation are examined.
Keywords: informational providing, manipulation, fund market.
 
       Постановка проблеми. Поняття “маніпулювання на фондовому ринку” (далі – “маніпулювання”) введено в українське законодавство відносно недавно: Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” від 21.04.11 р. № 3267-VI. Цим законом в деякі закони України внесена низка норм, які визначають ознаки “маніпулювання на фондовому ринку” та відповідальність за відповідні діяння. Однак для об’єктивної оцінки певних дій, обмеження власного розсуду та стримування сваволі контролюючих органів відповідні поняття повинні бути наповнені необхідною інформаційною (доказовою) базою, чого законодавство України не містить [1]. Водночас, світовий досвід свідчить про складність вирішення цієї проблеми, як це відбувається, наприклад, в Росії [2].
        Широкий розсуд контролюючих органів влади є особливо неприпустимим в умовах тотальної корумпованості української влади, яка свої дискреційні повноваження завжди використає проти суб’єкту приватного права [3]. Як зазначають експерти [4], “крупнейшие регуляторы экономической системы [в Украине – Авт.] поливают напалмом все, что может в будущем накопить капитал”. Тому дослідження регуляторної поведінки органів влади України в сфері так званого “маніпулювання на фондовому ринку” є актуальним. Це є особливо актуальним, оскільки від даної діяльності суб’єкта владних повноважень з’явилися перші “постраждалі” [5 – 7 та ін.].
       Аналіз останніх досліджень. В Україні відсутні наукові дослідження, інформаційно-правове забезпечення та експертне середовище щодо доказового з’ясування та встановлення фактів “маніпулювання”. В історично близькій нам Росії, але із значно розвиненішим фондовим ринком, Федеральна служба з фінансових ринків Російської Федерації (далі – ФСФР РФ) підходить до вирішення цієї проблеми вкрай обережно: проводить роз’яснювальну роботу [2], створює експертне середовище [8], розробляє Методичні рекомендації [9]…

 

Видання НДІІП

Вибрані видання