БЄЛКІН Л.М., Актуальні проблеми законодавчого забезпечення юридичної сили електронного підпису

УДК 346.3

БЄЛКІН Л.М.,
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник.
Голова правління ЗАТ “Біт”  
 
 
Анотація. Про законодавчі проблеми визнання юридичної сили електронного підпису.
Ключові слова: інформаційне законодавство, інформатизація, електронний підпис.
Аннотация. О законодательных проблемах признания юридической силы электронной подписи.
Ключевые слова: информационное законодательство, информатизация, электронная подпись.
Summery.About the legislative problems of confession of legal force of electronic signature.
Keywords: informative legislation, informatization, electronic signature.
 
 
        Постановка проблеми. Сучасні тенденції збільшення обсягу електронної комерції та електронного документообігу породжують правові проблеми визнання доказової сили електронних документів [1, 2]. Разом із тим, електронний документ розглядається як документ, інформація у якому представлена в електронній формі, включаючи обов’язкові реквізити документа, у тому числі й аналоги власноручного підпису [3]. Згідно зі ст. 6 Закону України (далі – ЗУ) “Про електронні документи та електронний документообіг”, накладанням електронного підпису завершується створення електронного документа. Електронний підпис є обов’язковим реквізитом електронного документа, який використовується для ідентифікації автора та/або підписувача електронного документа іншими суб’єктами електронного документообігу. Отже, надання юридичної сили електронному документу означає одночасно забезпечення юридичної сили підпису на ньому. Тому дослідження правових аспектів застосування юридичного підпису є актуальним.
        Аналіз останніх досліджень. В законодавчій українській практиці і на доктринальному рівні в Україні абсолютизується застосування електронного цифрового підпису (далі – ЕЦП). Так, згідно з пп. 2, 3 Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.04 р. № 1452, установа застосовує ЕЦП лише за умови використання надійних засобів електронного цифрового підпису. Установа застосовує ЕЦП для вчинення правочинів за участю інших юридичних та фізичних осіб лише за наявності у них посилених сертифікатів відкритих ключів.
        Згідно з Інструкцією з Підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку, затвердженій Наказом Державної податкової адміністрації України від 10.04.08 р. № 233, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.04.08 р. за № 320/15011, податкова звітність подається до органів державної податкової служби України в електронній формі з використанням ЕЦП…
 
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання