БЄЛКІН Л.М., Проблеми надання юридичної сили біржовим угодам, укладеним в електронних торговельних системах

УДК 336.764.768 

БЄЛКІН Л.М.,
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник,
Голова правління ЗАТ “Біт”
 
 
Анотація. Про юридичні проблеми визнання доказової сили біржових угод, укладених в електронних торговельних системах.
Аннотация. О юридических проблемах признания доказательной силы биржевых соглашений, заключенных в электронных торговых системах.
Summery. About the legal problems of confession of evidential force of Exchange business, by a prisoner in the electronic auction systems.
Ключові слова: угоди, електрона торгівля, інформатизація, інформаційне право.
 
        Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. В умовах ринкового середовища широке поширення отримали конкурентні способи укладання господарських договорів, в т.ч. біржові торги. Статистичні дані свідчать про тенденцію зростання кількості проведених біржових торгів на товарних біржах України [1].
        Сучасний стан біржових торгів свідчить про переважний розвиток електронної біржової торгівлі (е-трейдингу) як найбільш прогресивної її форми [1 – 3]. До переваг   е-трейдингу фахівці відносять, насамперед: швидкість обміну пропозиціями, можливість одночасного укладання угод на різних біржах у режимі реального часу, зниження фінансових витрат, виключення посередників та ін. Крім цього, спеціальні програми дозволяють забезпечити високий рівень конфіденційності обміну інформацією [2].
        Перша електронна торговельна система (далі – ETC) була встановлена на Новозеландській ф’ючерсній й опціонній біржі в січні 1985 р. [2, 3]. Успіх цієї біржі перевершив усі сподівання: в 1992 р. на біржовому ринку налічувалося 5 електронних бірж; 21 ф’ючерсна біржа із 27, що залишили в якості основних публічні торги, широко застосовували е-трейдинг [3]. Надалі процес автоматизації біржової торгівлі йде досить активно як на виникаючих біржах, так і на вже існуючих. В 1990-1992 рр. кількість ETC на товарних біржах різко збільшилася, і нові електронні системи введені на товарних біржах Австрії, Бельгії, Фінляндії, Італії, Японії, Сінгапуру, Іспанії, Швеції, США й Великобританії [2]. Сьогодні на світовому біржовому ринку функціонує декілька електронних систем торгівлі. На ф’ючерсних біржах ще 10 років тому було запроваджено системи Globex та Project A. Система Globex Чиказької торговельної палати та система Project A Чиказької товарної біржі були розроблені інформаційною компанією Reuters Ltd, яка виступила її ініціатором, запропонувавши обладнання та програмні продукти. Термінали названих систем розміщені у Чикаго, Нью-Йорку, Лондоні, Парижі. Реєстрацією імен, користувачів, їх ідентифікацією, присвоєнням паролів, запровадженням нових контрактів тощо займається Контрольний центр…
 
 
 
 
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання