БАКЛАН О.В., Інформаційно-правова складова відносин у сфері підприємництва України: теоретико-прикладні питання

УДК 002.55:346

Баклан О.В.,
кандидат юридичних наук, доцент,
професор кафедри фінансового та адміністративного права
Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі
 
 
Анотація. Про теоретико-прикладні питання інформаційно-правового забезпечення відносин у сфері підприємництва.
Ключові слова: інформаційно-правове забезпечення, адміністративно-правове забезпечення, підприємництво, економіка, сфера підприємництва.
Аннотация. О теоретико-прикладных вопросах информационно-правового обеспечения отношений в сфере предпринимательства.
Ключевые слова: информационно-правовое обеспечение, административно-правовое обеспечение, предпринимательство, экономика, сфера предпринимательства.
Summary. On the theoretical and applied issues of information and legal support of relations in the field of entrepreneurship.
Keywords: information and legal support, administrative and legal providing, entrepreneurship, economy, field of entrepreneurship.
 
       Постановка проблеми. Нині наша країна знаходиться в умовах так званого “перехідного” періоду (який в Україні, на жаль,  триває вже третє десятиріччя). У цих умовах діє доведений економічний принцип, обґрунтований науковими дослідженнями (див., наприклад [1 – 4]): чим більше країна відстає економічно, тим більш впливовою має бути роль державного управління (регулювання тощо) у сфері економіки та її матеріальної основи – підприємництва. Зокрема, це, певним чином, стосується і інформаційно-правової складової відносин у сфері підприємництва України, які виникають під впливом публічного управління та пов’язані з формуванням громадської думки як суспільства у цілому, так і окремих верств населення.
             Метою статті є дослідження окремих елементів зазначених вище відносин.
       Виклад основних положень. За різними міжнародними оцінками за легкістю ведення бізнесу Україна знаходиться лише на початку другої сотні країн світу: індекс інвестиційної привабливості нашої країни за п’ятибальною системою коливається у межах 2,4 – 2,6 бала, за індексом економічної свободи наша країна традиційно залишається у групі країн-аутсайдерів, в рейтингу Світового банку Paying Taxes-2013 (за простотою оподаткування) Україна знаходиться на 165 місці (піднявшись за останній рік на 18 пунктів). Однією з причин такого становища є те, що звичайно спотворює принципи конкуренції та прозорості у сфері підприємництва України, а саме: нестабільність, нечесність, непрозорість та несправедливість регуляторної політики…

 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання