Cпеціалізована вчена рада Д 26.501.01

Відповідно до наказу МОН України № 1428 від 15.11.2019 р. «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства» у Державній науковій установі «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України» створена та розпочала роботу спеціалізована вчена рада Д 26.501.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» та  12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» у складі:

Голова ради:

Скулиш Євген Деонізійович, д.ю.н., професор, керівник наукового центру, Державна наукова установа «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України», спеціальність 12.00.01;

Заступники голови:

Пилипчук Володимира Григорович, д.ю.н., професор, директор, Державна наукова установа «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України», спеціальності 12.00.01; 12.00.07;

Бєляков Костянтин Іванович, д.ю.н., професор, завідувач відділу, Державна наукова установа «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України», спеціальність 12.00.07.

Вчений секретар:

Беланюк Марина Василівна, к.ю.н., старший дослідник, учений секретар, Державна наукова установа «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України», спеціальність 12.00.01;

Члени ради:

Баранов Олександр Андрійович, д.ю.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Державна наукова установа «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України», спеціальність 12.00.01;

Бєлєвцева Вікторія Вікторівна, д.ю.н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, Державна наукова установа «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України», спеціальність 12.00.07;

Довгань Олександр Дмитрович, д.ю.н., професор, радник при дирекції, Державна наукова установа «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України», спеціальність 12.00.07.

Доронін Іван Михайлович, д.ю.н., доцент, завідувач лабораторії, Державна наукова установа «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України»и, спеціальність 12.00.01.

Золотар Ольга Олексіївна, д.ю.н., старший науковий співробітник, завідувач сектору, Державна наукова установа «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України», спеціальність 12.00.07;

Копан Олексій Володимирович, д.ю.н., професор, провідний науковий співробітника, Національна академія внутрішніх справ МВС України, спеціальність 12.00.07;

Корж Ігор Федорович, д.ю.н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, Державна наукова установа «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України», спеціальність 12.00.07;

Лук’янов Дмитро Васильович, д.ю.н., доцент, завідувач кафедри, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, спеціальність 12.00.01;

Петришин Олександр Віталійович, д.ю.н., професор, президент, Національна академія правових наук України, спеціальність 12.00.01;

Савінова Наталія Андріївна, д.ю.н., старший науковий співробітник, декан факультету, Національний університет «Одеська юридична академія», спеціальність 12.00.07;

Теплюк Михайло Олексійович, д.ю.н., заступник керівника апарату – керівник головного юридичного управління, Верховна Рада України, спеціальність 12.00.01;

Ященко Володимир Арсентійович, д.ю.н., професор, головний науковий співробітник, Державна наукова установа «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України», спеціальність 12.00.01.


 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання