Cпеціалізована вчена рада К 26.501.01

Відповідно до наказу МОН України № 775 від 16.07.2018 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 5 липня 2018 року» у Науково-дослідному інституті інформатики і права НАПрН України відновила свою діяльність спеціалізована вчена рада К 26.501.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

Голова спеціалізованої вченої ради - Бєляков К.І., доктор юридичних наук за спеціальністю 12.00.07. Учений секретар ради - Золотар О.О., доктор юридичних наук за спеціальністю 12.00.07.

Пріоритет у діяльності спеціалізованої вченої ради буде надаватися захисту дисертацій з проблем інформаційного права, правової інформатики та правових проблем інформаційної безпеки.

За період роботи з 2011 по 2018 роки спеціалізована вчена рада К 26.501.01 в НДІІП НАПрН України провела 17 засідань, в ході яких захищено 20 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право», зокрема:

 • Буряк І.О. на тему «Адміністративно-правове регулювання у сфері забезпечення права громадян України на охорону здоров’я»;
 • Вознесенська О.А. на тему «Правові засади державного регулювання в галузі аудіовізуальних засобів масової інформації»;
 • Галинська К.Ю. на тему «Адміністративно-правове забезпечення інформаційного правопорядку в Україні»;
 • Головко О.М. на тему «Інформаційно-правова політика України у сфері безпеки людини у медіапросторі»;
 • Дорогих С.О. на тему «Правові та організаційні основи інформаційної діяльності законодавчої гілки влади в Україні»;
 • Дубняк М.В. на тему «Правове регулювання інформаційної взаємодії в місцевому самоврядуванні»;
 • Єльцов В.О. на тему «Правове регулювання інформаційного забезпечення діяльності судів»;
 • Качура О.А. "Адміністративні процедури державної реєстрації";
 • Кіндрат П.В. на тему «Теоретичні засади оцінки ефективності законодавства в інформаційній сфері»;
 • Коляденко П.Л. на тему «Правовий режим електронного інформаційного ресурсу судового засідання»;
 • Кронівець Т.М. на тему «Правові засади інформаційного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів України»;
 • Мельник К.С. на тему «Правові та організаційні засади захисту персональних даних в умовах євроінтеграції України»;
 • Мозолевська О.В. на тему «Правові засади інформаційних відносин у системі місцевих загальних судів України»;
 • Радзієвська О.Г. на тему «Правові засади протидії негативним інформаційним впливам на дітей в Україні»;
 • Рєзник О.В. на тему «Адміністративно-правові засади діяльності податкової міліції»;
 • Рекуненко Т.В. на тему «Адміністративно-правові засади управління інформаційними ресурсами органів державної податкової служби України»;
 • Сірик Д.С. на тему «Правове регулювання діяльності органів виконавчої влади щодо розгляду звернень громадян»;
 • Стадник Р.І. на тему «Реалізація норм права органами виконавчої влади України як розпорядниками публічної інформації»;
 • Трубін І.О. на тему «Правові засади функціонування системи електронних платежів у сфері електронної комерції»;
 • Цибульник Т.А. на тему «Адміністративно-правові засади діяльності органів місцевого самоврядування України щодо протидії рейдерству»;
 • Шепетько С.А. на тему «Юридична особа як суб’єкт адміністративного делікту».

 

25 лютого 2020 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.501.01 відбудеться захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук  БЕВЗИ А. С.  на тему: "Правове забезпечення інформаційної безпеки ринку цінних паперів в Україні" та ВЕРГОЛЯСА О. О. на тему: "Правове забезпечення спеціальних інформаційних операцій". 

Відповідно до Наказу МОН України від 14.07.2015 р. № 758 "Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів" з дисертаціями, відгуками до них та авторефератами дисертацій, що були захищені, або будуть захищатись у Науково-дослідному інституті інформатики і права Національної академії правових наук України  можна ознайомитись нижче.  

 

ЛОЮК І.А.

Автореферат

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

КРАВЧЕНКО О. М.

Автореферат

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

БЕВЗА А. С.

Автореферат

 

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

ВЕРГОЛЯС О.О. 

Автореферат

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

 

Видання НДІІП