Дирекція НДІІП

     Директор НДІІП Пилипчук Володимир Григорович – вчений в галузі права, історії та філософії, експерт з питань національної та міжнародної безпеки.
Доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, академік Академії наук Вищої школи України, заслужений діяч науки і техніки України.
Автор понад 160 наукових праць, у тому числі 10 монографій, з проблем теорії та історії держави і права, інформаційного права, філософії права, національної та інформаційної безпеки, державного і недержавного секторів безпеки, історії  спеціальних служб і правоохоронних органів, демократичного контролю над правоохоронними органами та воєнною організацією держави.
Головний редактор наукового журналу «Інформація і право», голова Координаційного бюро з інформаційного права та інформаційної безпеки.
Нагороджений 18 відзнаками і медалями, відзнакою Національної академії наук України «За професійні здобутки». 
Лауреат премії імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідній діяльності з проблем правознавства.

 
  Перший заступник директора з наукової роботи Довгань Олександр Дмитрович – доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, експерт з питань інформаційного права, інформаційної, національної й державної безпеки. Має досвід наукової, науково-педагогічної, аналітичної та організаційно-управлінської діяльності.
Автор понад 156 наукових праць, у тому числі 14 монографій, підручників та навчальних посібників, з проблем теорії та історії держави і права, інформаційного права, забезпечення інформаційної, національної й державної безпеки, інформаційно-аналітичної роботи, реформування сектору безпеки і оборони, підготовки фахівців у сфері державної та інформаційної безпеки й протидії кіберзлочинності.
Член спілки юристів України, заступник голови Координаційного бюро з інформаційного права та інформаційної безпеки. 

   
      Учений секретар  Беланюк Марина Василівна  кандидат юридичних наук, має значний досвід науково-організаційної роботи, проводить дослідження в галузі теорії та історії держави і права, історико-правових проблем інформаційної сфери та історії правоохоронних органів. Секретар Координаційного бюро з інформаційного права та інформаційної безпеки, заступник ученого секретаря Секції права національної безпеки та військового права Національної академії правових наук України.

 
       Радник при дирекції  Фурашев Володимир Миколайович – кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник, професор РАЕ, експерт з питань національної та інформаційної безпеки, заслужений машинобудівник України.
Автор понад 150 наукових праць, у т.ч. 18 монографій, з проблем інформатизації та інформаційних технологій, проектування складних об’єктів військової техніки, інформаційного та виборчого права.
Лауреат премії Ради Міністрів СРСР за впровадження програмного забезпечення інформаційних систем і баз даних.
Лауреат премії імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідній діяльності з проблем правознавства.

 
      Заступник директора з загальних питань  Леонов Дмитро Борисович  фахівець з питань міжнародного співробітництва.
З 1992 по 2010 роки працював на відповідальних посадах з питань міжнародного співробітництва в Міністерстві оборони України і Національному інституті проблем міжнародної безпеки Ради національної безпеки і оборони України. Був координатором з боку України та брав участь у низці міжнародних проектів у сфері оборони та безпеки. Безпосередньо організовував і брав участь у проведенні більше 100 міжнародних, загальнодержавних і відомчих наукових конференцій, семінарів, круглих столів та експертних зустрічей. 

  
      Головний бухгалтер НДІІП НАПрН УкраїниЛебединська Олена Володимирівна  здобувач наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Досліджує фінансово–правові засади діяльності наукових установ України.
 
 

Видання НДІІП