До читачів наукового журналу

Шановні колеги!

З другої половини ХХ століття у провідних країнах світу, як відомо, відбувається динамічне формування інформаційного суспільства. В Україні цей процес набув активізації лише на початку ХХІ століття. Згідно з визначенням, наданим ще 1993 року Комісією Європейського Союзу, інформаційне суспільство – це суспільство, в якому діяльність людей здійснюється на основі використання послуг, що надаються за допомогою інформаційних технологій і технологій зв’язку.

Стрімке поширення сучасних інформаційних технологій в Україні призводить до активного розвитку інформаційних суспільних відносин в усіх сферах життєдіяльності людини, суспільства і держави.

За цих умов, усвідомлюючи необхідність розвитку правової науки в галузі інформаційного права Загальними зборами Національної академії правових наук України внесено зміни до Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2011 – 2015 роки щодо організації досліджень в інформаційній сфері, Президією Академії створено Координаційне бюро з інформаційного права та інформаційної безпеки, головним завданням якого є розвиток правової науки та координація фундаментальних і прикладних досліджень в цій сфері, вченими НДЦПІ НАПрН України розроблено проект Концепції кодифікації інформаційного законодавства України, яка може стати основою державної правової політики в інформаційній сфері. Вживаються й інші заходи, про які регулярно інформуються читачі нашого журналу.

Одним із таких кроків стала зміна назви Науково-дослідного центру правової інформатики з правами науково-дослідного інституту НАПрН України (НДЦПІ НАПрН України) на Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України (НДІІП НАПрН України), що також вирішує питання уніфікації назв наукових установ НАПрН України.

Вказані зміни відбулися відповідно до положень законів України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу”, постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 року № 1375 “Про затвердження Статуту Національної академії правових наук України” й відповідного рішення Президії НАПрН України, а також постанови Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2012 року № 902 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 18 серпня 1999 року № 1518 та від 23 травня 2012 року № 486”.

Водночас, на підставі вказаних правових актів, змінено й назву Інституту вивчення проблем злочинності на Науково-дослідний інститут вивчення злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, чим увіковічено пам’ять відомого педагога і вченого, Героя України, академіка НАПрН України Сташиса В.В., який доклав багатьох зусиль до формування і розвитку Академії та вказаного Інституту.

Редакційна колегія звертає увагу читачів, що Науково-дослідний інститут інформатики і права НАПрН України є правонаступником Науково-дослідного центру правової інформатики, усі раніше укладені ним договори, а також банківські, поштові та інші контактні реквізити, у т.ч. e-meil та веб-сайту залишаються чинними.

 

  З повагою

Редакційна колегія

 

Видання НДІІП

Вибрані видання