Формування консолідованої системи нормативно-правової інформації в умовах децентралізації влади в Україні

Корж І. Ф., Морозов А. О., Лихоступ С. В., Загаєцька О. А.  : монографія / [Корж І. Ф., Морозов А. О., Лихоступ С. В., Загаєцька О. А.]. – К. : Видавничий дім «АртЕк». – 2018. – 238 с.

 

       Монографія є одним з перших досліджень, присвячене теоретичним і практичним проблемам інформаційно-правових відносин, пов’язаних із формуванням консолідованої системи нормативно-правової інформації в умовах децентралізації державної влади в Україні.

       У роботі розкрито зміст поняття «інформація», наведено її види,  проаналізовано властивості інформації. Особливу увагу приділено розкриттю значення інформації в житті суспільства в сучасних умовах. Зазначено, що в умовах розбудови інформаційного суспільства процес доступу до правової інформації, яка є різновидом публічної, її отримання є не скільки доцільним, скільки життєво необхідним.

     В монографії проаналізовано функціонуючі в Україні та за кордоном системи електронного урядування, інформаційно-комунікаційні системи та системи нормативно-правової інформації, розкрито їхнє призначення, наповнення та доступність усім категоріям громадян. Зазначена нагальна потреба у створенні консолідованої системи нормативно-правової інформації, що гарантуватиме право громадян на участь в управлінні державними справами в умовах децентралізації державної влади  в Україні.

      Монографія розрахована на науковців, фахівців органів державного управління, викладачів та громадян, які мають активну життєву позицію і прагнуть активно приймати участь в управлінні державними справами, що є одним із завдань здійснюваних в Україні реформ.

 

З М І С Т

 

Категорійно-понятійний апарат

6

Вступ
7

Розділ I. Правова інформація як інформаційний продукт

10

1.1. Поняття інформації, її види та властивості
10
1.2. Інформація в житті суспільства
18
1.3. Правова інформація та її види
30
1.4. Доступ до правової інформації
35

Розділ II. Децентралізація державної влади України – як умова удосконалення механізму доступу громадян до правової інформації

48

2.1. Децентралізація влади – мета та напрями
48
2.2. Комунікація влади і суспільства в умовах децентралізації
63
2.3. Системи правової інформації як механізми надання інформаційного продукту суспільству
84

Розділ III. Інформаційно-комунікаційні системи та системи нормативно-правової інформації як бази для створення консолідованої системи нормативно-правової інформації в Україні

94

3.1. Система електронного урядування в Україні
94
3.2. Електронний парламент як форма електронної демократії
117
3.3. Системи нормативно-правової інформації в Україні
162
3.4. Міжнародний досвід побудови системи нормативно-правової
інформації
192

Висновки

205

Використані джерела
226

 

Видання НДІІП