ГОЛУБОВСЬКА В.С., Інформаційне суспільство: можливості, проблеми та перспективи розвитку

УДК 316.324.8:004

ГОЛУБОВСЬКА В.С.,
старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України
 
 
Анотація. Про нові можливості, проблеми та перспективи розвитку інформаційного суспільства.
Ключові слова: інформаційне суспільство, проблеми, перспективи, безпека, захист.
Аннотация. О новых возможностях, проблемах и перспективах развития информационного общества.
Ключевые слова: информационное общество, проблемы, перспективы, безопасность, защита.
Summary. About new possibilities, problems and prospects of development of information society.
Keywords: information society, problems, prospects, safety, protection.
 
 
    Постановка проблеми. Швидкий розвиток інформаційних та комунікаційних технологій (далі – ІКТ) та їх зростаюче використання у всіх сферах економічного та суспільного життя дозволяє говорити про те, що людство вступає до нової ери, де інформація і знання визнаються одними з найвищих цінностей.
         В наш час завдяки мережі Інтернет поширення інформації в просторі інформаційної взаємодії набуває небачених раніше масштабів. Очікується, що загальна кількість людей, підключених до Інтернету, в 2013 році перевищить 2,7 млрд. [1].
Від досягнень у сферах інформатизації і знань значною мірою залежать стандарти життя суспільства та людини, форми труда і відпочинку, системи освіти і охорони здоров’я. Питання опанування Україною нових технологій і забезпечення стрімкого інноваційного перетворення економіки – це питання виживання, розвитку економіки, забезпечення безпеки та міжнародного статусу країни, досягнення добробуту і підвищення якості життя населення країни.
      Як і будь-яке інше, інформаційне суспільство недосконале – усвідомлюючи всі переваги інформаційного суспільства, не можна, однак, не визнати, що воно несе з собою не тільки нові рішення і можливості, а й нові проблеми та ризики. Сучасне суспільство є суспільством ризику, тобто таким, що виробляє технологічні та соціальні ризики, з одного боку, і “споживає” їх – з іншого. Ризики виникають у всіх сферах життєдіяльності суспільства – економічній, політичній, соціальній та інших.
       Метою статті є визначення нових можливостей інформаційного суспільства і пов’язаних з його розвитком ризиків і проблем, а також оцінка перспектив становлення суспільства знань в Україні.
      Виклад основних положень. Можна виділити основні сфери позитивних змін інформаційного суспільства:
      1. Технологічні зміни. Інформаційні технології застосовуються у виробництві, державних закладах, в системі освіти і в побуті та інших сферах забезпечення життєдіяльності сучасного суспільства…
 
 

Видання НДІІП

Вибрані видання