ГОРЯН Е.В., ГОРЯН К.В., Імплементація договорів світової організації інтелектуальної власності у сфері інтернету в національне законодавство (досвід сша)

УДК 347.78

ГОРЯН Е.В.,
 
 
ГОРЯН К.В.,
кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права 
Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету
викладач кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету
 
 
Анотація. До проблеми імплементації норм міжнародного права, які регулюють права інтелектуальної власності у сфері цифрових технологій, в національне законодавство.
Ключові слова: авторські права, обхід технологій захисту контролю доступу, Всесвітня організація інтелектуальної власності, Digital Millennium Copyright Act, DMCA.
Аннотация. К проблеме имплементации норм международного права, регулирующих права интеллектуальной собственности в сфере цифровых технологий, в национальное законодательство.
Ключевые слова: авторские права, обход технологий защиты контроля доступа, Всемирная организация интеллектуальной собственности, Digital Millennium Copyright Act, DMCA.
Summary. Implementation of WIPO treaties concerning copyrights in digital environment into the national legislation.
Keywords: copyrights, round of technologies of defence of access control, World organization of intellectual property, Digital Millennium Copyright Act, DMCA.
 
 
        Постановка проблеми. У міжнародному праві обов’язок щодо розробки механізмів у сфері авторського права покладений на Всесвітню організацію інтелектуальної власності (далі – ВОІВ), яка через Сектор авторського права та суміжних прав розробляє міжнародні норми та стандарти у сфері авторського права. Договір ВОІВ про авторське право 1996 р. (далі – WCT) та Договір ВОІВ про виконання та фонограми 1996 р. (далі – WPPT), відомі як Договори ВОІВ у сфері Інтернету, регулюють низку проблем, які виникають у зв’язку із впливом нових технологій на права інтелектуальної власності.
        Метою статті є дослідження досвіду імплементації вищезазначених договорів у національне законодавство США та проблем, які стали її наслідком.
        Виклад основних положень. Закон про авторське право в цифровому тисячолітті 1998 р. (The Digital Millennium Copyright Act – далі DMCA) імплементує два міжнародні договори, ухвалені під егідою ВОІВ – WCT та WPPT. Розроблений за допомогою англо-американської юридичної техніки, DMCA формулює не прямо висловлені виключні авторські правомочності, а заборону на спеціально перераховані види дій, які кваліфікуються як порушення авторського права. Ці заборони стосуються обходу технічних засобів захисту творів та положень про інформацію про авторське право. Це найперший у світі закон, в якому здійснена спроба вирішити на внутрішньодержавному рівні проблеми, які виникли з появою цифрових технологій…
 
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання