Інтернет речей: теоретико-методологічні основи правового регулювання. Т.1: Сфери застосування, ризики і бар’єри, проблеми правового регулювання

Монографія / О.А. Баранов; НДІІП НАПрН України – К.: Видавничий дім «АртЕк». – 2018. – 344 с.

 

       В монографії досліджено виникнення та розвиток феномену Інтернету речей, на чисельних прикладах з’ясовано його унікальну роль в розвитку соціуму, на основі аналізу особливостей складу та функціонування технологій, які при цьому використовуються, в інтересах подальших юридичних досліджень обґрунтовано та запропоновано визначення терміну «Інтернету речей».

       З метою визначення проблем правового регулювання в умовах безпрецедентної масштабності застосування, різноманітності техніки та технологій, що можуть бути задіяні, величезного потенційного впливу на різні сегменти діяльності як в цілому цивілізації та окремих держав або корпорацій чи фірм, так і на життя кожної окремої людини вивчено та узагальнено зміст можливих ризиків та бар’єрів на шляху впровадження та функціонування Інтернету речей. Запропоновано розглядати Інтернет речей як адаптивну, самоконфігуровану, гетерогенну, гібридну, багатозв’язну, багатовимірну і багатофункціональну глобальну гіперсистему, що додає певних системних правових проблем, але є вкрай необхідним для побудови адекватних правових моделей для різних прикладних сегментів людської діяльності.

         В якості типових прикладів наведено методологічні підходи щодо аналізу, з’ясуванню та формулюванню правових проблем, пов’язаних з розвитком інформаційної інфраструктури Інтернету речей, застосуванням штучного інтелекту та роботів, автономних автомобілем, кораблів і дронів, з використанням розумних контрактів, особливостями захисту персональних даних, авторського права та права інтелектуальної власності, із забезпеченням кібербезпеки, із визначенням юридичної відповідальності тощо.

    Показано, що система правового регулювання, яка є надважливим фактором впровадження та використання технологій Інтернету речей, повинна стати результатом діалектичного розвитку традиційної системи права.

          Для науковців, студентів і аспірантів, працівників органів державної влади, юристів і фахівців у сфері Інтернету речей.

ЗМІСТ

 

ПЕРЕДМОВА 

6

РОЗДІЛ 1. ЩО ТАКЕ ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ?

17
1.1. Загальний опис Інтернету речей
17
1.2. Інтернет речей – проривна технологія
23
1.2.1. Інтернет речей та охорона здоров'я
24
1.2.2. Інтернет речей і промисловість
36
1.2.2.1. Індустрія 4.0
39
1.2.2.2. Розумний завод
46
1.2.2.3. Інтернет речей і нафтогазовидобувна промисловість
50
1.2.2.4. Роботи
53
1.2.2.5. Інтернет речей і текстильна промисловість
56
1.2.2.6. Післяпродажний сервіс та Інтернет речей
58
1.2.3. Інтернет речей і енергетика
60
1.2.3.1. Електроенергети
60
1.2.3.2. Газо- і нафтовидобувна промисловість
63
1.2.4. Інтернет речей і сільське господарство
65
1.2.5. Інтернет речей і розумні міста
71
1.2.6. Інтернет речей і речі, що носяться
78
1.2.8. Інтернет речей і освіта
81
1.2.9. Інтернет речей і рітейл
90
1.2.10. Інтернет речей і транспорт
92
1.2.11. Інтернет речей і юридична діяльність
97
1.2.12. Розумні контракти та Інтернет речей
102
1.3. З чого складається Інтернет речей
109
1.4. Визначення терміну «Інтернет речей»
115

РОЗДІЛ 2. РИЗИКИ   І   БАР'ЄРИ    ВПРОВАДЖЕННЯ    ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ

128
2.1. Формування політики та стратегії розвитку Інтернету речей
131
2.2. Освіта, персонал, мотивація
146
2.3. Техніко-технологічні бар'єри
150
2.3.1. Особливості архітектури Інтернету речей
150
2.3.2. Технології Інтернету речей
155
2.3.3. Масштабованість завдань і проектів
157
2.3.4. Виклики, пов'язані з пристроями і сенсорами
158
2.3.5. Обчислювальні середовища, дата-центри та хмарні технології
160
2.3.6. Великі дані, інтелектуальний аналіз та інтелектуальні дії
164
2.4.1. Загальні проблеми безпеки, її види
169
2.4.2. Функціональні безпеки технологій Інтернету речей
172
2.4.3. Безпека в промисловому Інтернеті речей (Індустрія 4.0)
181
2.4.4. Проблеми безпеки хмарних технологій
186
2.5. Сумісність, відкритість і технічна стандартизація
189

РОЗДІЛ 3.    ІНТЕРНЕТ    РЕЧЕЙ:   ПРОБЛЕМИ    ПРАВОВОГО   РЕГУЛЮВАННЯ

196
3.1. Правові проблеми розвитку і функціонування інформаційної інфраструктури Інтернету речей
206
3.2. Штучний      інтелект    і    роботи: витоки проблем правового регулювання
212
3.3. Персональні дані в технологіях Інтернету речей
241
3.4. Правові проблеми забезпечення кібербезпеки
248
3.5. Інтелектуальна власність та авторське право
264
3.6. Інтернет речей і юридична відповідальність
272
3.7. Правові проблеми використання технологій Інтернету речей в транспорті
276
3.7.1. Робомобілі
277
3.7.2. Дрони і безпілотні літальні апарати
285
3.7.3. Робокораблі
288
3.8. Проблеми використання розумних контрактів*
290

ПІСЛЯМОВА

320
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
324

 

Видання НДІІП