КАПІЦА Ю.М., РАССОМАХІНА О.А., ШАХБАЗЯН К.С., Спеціальні механізми захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет

УДК 378.78:004.738.5

КАПІЦА Ю.М.,
 
РАССОМАХІНА О.А.,
 
ШАХБАЗЯН К.С.,
кандидат юридичних наук, директор Центру інтелектуальної
власності та передачі технологій НАН України,
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник ЦІВПТ НАН України,
кандидат юридичних наук, учений секретар ЦІВПТ НАН України
 
Анотація. У статті розглядаються механізми спеціального захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет, які застосовуються в Канаді, США, країнах Європейського Союзу, при цьому акценти зроблені на проблемних питаннях. Пропонуються для обговорення варіанти застосування таких механізмів в Україні.
Ключові слова: захист авторського права і суміжних прав, спеціальні механізми захисту, судовий та адміністративний порядок захисту прав, Інтернет, посередники на ринку телекомунікаційних послуг, сервіс-провайдер, хостинг-провайдер, захист персональних даних.
Аннотация. В статье рассматриваются специальные механизмы защиты авторского права и смежных прав в сети Интернет, которые существуют в Канаде, США, в странах Европейского Союза, при этом акценты сделаны на проблемных вопросах. Предложены для обсуждения варианты применения этих механизмов в Украине.
Ключевые слова: защита авторского права и смежных прав, специальные механизмы защиты, судебный и административный порядок защиты прав, Интернет, посредники на рынке телекоммуникационных услуг, сервис-провайдер, хостинг-провайдер, защита персональных данных.
Summary. The article deals with the special mechanisms of protection of copyright and related rights on the Internet in the Canada, U.S.A, European Union with an emphasis on problem issues. The methods of the application of these mechanisms in Ukraine are proposed for discussion.
Key words: copyright and related rights protection, special mechanisms of protection, judicial and administrative protection, Internet, intermediaries in the market of telecommunication services, service provider, hosting provider, personal data protection.
 
       Постановка проблеми. Боротьба з порушеннями авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет стає сьогодні пріоритетом у багатьох країнах. Поширення незаконного розміщення творів, пісень, фільмів у мережі Інтернет, все більше розповсюджена практика файлообмінних систем, що дозволяють зі швидкістю обмінюватися тією чи іншою інформацією, призвели до зацікавленості вироблення підходів щодо спрощеного та прискореного порядку захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет. З прийнятих в іноземних країнах законодавчих актів, що пропонують відповідні механізми захисту прав, слід відзначити Закон ФРН “Про авторське право і суміжні права” 2010 року, Закон Великобританії “Про цифрову економіку 2010 року, Закон Франції “Щодо створення урядової агенції зі сприяння поширенню та захисту творчих робіт в Інтернеті” 2009 року, Закон США Про авторське право у цифровому тисячолітті 1998 року…
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання