КАСПЕРСЬКИЙ І.П., Зміст службової інформації як нового виду інформації з обмеженим доступом

УДК 002.55:342

Касперський І.П.,
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник,
доцент спеціальної кафедри Навчально-наукового інституту   
інформаційної безпеки Національної академії СБ України  
 
 
Анотація. У статті визначено критерії та напрями розвитку правового забезпечення службової інформації як нового виду інформації з обмеженим доступом.
Аннотация. В статье определены критерии и направления развития правового обеспечения служебной информации как нового вида информации с ограниченным доступом.
Summary. The article determines the criteria and directions of development of legal providing of ordering information as a new kind of restricted data.
Ключові слова: службова інформація, критерії обмеження доступу до інформації, публічна інформація, суб’єкт владних повноважень, перелік конфіденційної інформації, що є власністю держави.
 
 
        Розвиток інформаційного законодавства України є необхідною умовою адаптації змісту правового регулювання до стану суспільних інформаційних відносин та потреб суб’єктів інформаційної діяльності відповідно до стандартів забезпечення свободи слова в демократичній державі. У січні цього року законодавцем було прийнято рішення щодо змін у класифікації інформації з обмеженим доступом шляхом запровадження нового виду “закритих даних” під назвою “службова інформація” [1, 2].
        Суть змін полягає у вилученні в держави права повної власності на конфіденційну інформацію із переходом цих даних у новий статус – службової інформації зі збереженням для її носіїв грифу обмеження доступу “для службового користування”.   Разом з тим, законодавець, підвищивши рівень регулювання порядку обігу усіх видів інформації з обмеженим доступом до рівня закону, на рівні закону не закріпив ні визначення службової інформації, ні прозорих критеріїв віднесення інформації до цього виду даних.
        Такі прогалини в новій класифікації інформації з обмеженим доступом залишають невирішеними низку проблем попередньої класифікації, зокрема, невизначеність критеріїв віднесення інформації до конфіденційної, що є власністю держави (з травня 2011 року – службової інформації).
        Метою статті є визначення основних вимог до правового регулювання обігу службової інформації, яке необхідно запровадити для функціонування цього виду інформації з обмеженим доступом у відповідності як державним інтересам, так і демократичним стандартам прозорості діяльності державного механізму.
        Для оцінки ефективності змін законодавства у сфері класифікації інформації з обмеженим доступом пропонуємо порівняти попередню класифікацію із новою, що вступила в дію з травня цього року…
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання