ХОЛОД О.М., Інмутація ціннісних орієнтацій та установок волонтерів

УДК 007:304:001+004.9+659.3

Холод О.М.,
доктор філологічних наук,
професор Київського міжнародного університету  
 
 
Анотація. У статті розглядаються процеси інмутації (внесення негативних змін) ціннісних орієнтацій та установок волонтерів, зайнятих наданням допомоги людям, які потребують такої в Іспанії, Грузії та Уганді.
Ключові слова: інмутація, ціннісні орієнтації, установки.
Аннотация. В статье рассматриваются процессы инмутации (внесение негативных изменений) ценностных ориентаций и установок волонтеров, занятых предоставлением помощи людям, которые нуждаются в такой в Испании, Грузии и Уганде.
Ключевые слова: инмутация, ценностные ориентации, установки.
Summary. The processes of inmutacii (bringing of negative changes) of the valued orientations and settings of volunteers, busy at the grant of help people, which need such in Spain, Georgia and Uganda, are examined in the article.
Keywords:inmutatsion, valued orientations, options.
 
 
        Постановка проблеми. Нині, під час інтенсивної підготовки до волонтерської допомоги українців гостям і учасникам Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, у свідомості громадян (насамперед молодого покоління) формується рафінований погляд на волонтерство як добровільний рух помічників. Разом із тим, варто звернути увагу на незнання ряду негативних явищ, які виникають у процесі реалізації волонтерської допомоги і які пов’язані з ціннісними орієнтаціями і установками самих волонтерів.
        Метою статті є виявлення та опис особливостей інмутації (внесення негативних змін) ціннісних орієнтацій та установок волонтерів.
Детальний аналіз процесів інмутації і мутації поданий автором дослідження раніше [11] та дослідниками-співавторами метамоделі маніпуляції в теорії інмутації суспільства [1, 2, 4, 5].
        Виклад основних положень. Для розгляду інмутації ціннісних орієнтацій та установок волонтерів слід звернутися до значення термінів “ціннісні орієнтації” та “установки”.
        Ціннісними орієнтаціями прийнято називати такі суб’єктивні уявлення особистості, через розуміння й тлумачення яких вона сприймає оточуючий світ [12]. Саме ціннісні орієнтації людини направляють її сили й енергію, спрямовують бажання й вчинки, дають можливість визначати позитивні й негативні сторони процесів, явищ, предметів, людей. Отже, волонтерам як звичайним людям притаманні такі ж людські ціннісні орієнтації. З однією лише відмінністю: волонтери не потребують за свою роботу грошей, бо на першому місці у них стоїть інша цінність, а саме – некорисна допомога іншим людям.
        Ціннісні орієнтації волонтерів варто розгалузити на декілька видів за такими критеріями:
1)    за наявністю/відсутністю суб’єктивної мети в їхній діяльності;
2)    за наявністю/відсутністю стимулів (окрім мети);
3)    за наявністю/відсутністю потреб (окрім мети і стимулів)…
 
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання