КОРАБЕЛЬ М.Г., Індивідуалізація покарань у процесі призначення конфіскації майна

УДК 343.241.4

Корабель М.Г.,
аспірант кафедри кримінально-правових дисциплін ХНПУ
 ім. Г.С. Сковороди
 
Анотація. До проблеми реалізації принципу індивідуалізації покарань у процесі призначення конфіскації майна як додаткового виду покарання.
Ключові слова: конфіскація майна, індивідуалізація покарання, санкції статті.
Аннотация. К проблеме реализации принципа индивидуализации наказаний в процессе назначения конфискации имущества как дополнительного вида наказания.
Ключевые слова: конфискация имущества, индивидуализация наказаний, санкция статьи.
Summary. To the problem of the implementation of the principle of individualization of punishment in the appointment of confiscation as an additional punishment type.
Keywords. The confiscation, individualization of punishment, the sanction of article.
 
       Постановка проблеми. У Кримінальному кодексі України [1] (далі – ККУ) та юридичній літературі значна увага приділяється індивідуалізації покарань, адже призначення необхідного та достатнього покарання є запорукою досягнення поставлених перед покаранням цілей. Конфіскація майна як вид додаткового покарання також відіграє важливу роль у процесі індивідуалізації покарань.
        Інститут покарання, в тому числі і конфіскація майна, був предметом наукового розгляду багатьох вчених, а саме: М.І. Бажанова, Ю.В. Бауліна, О.Г. Волеводза, О.В. Волоха, X.І. Гаджієва, Н.М. Гуторової, В.К. Дуюнова, Т.А. Денисової, В.П. Козиревої, Н.В. Марченко, Ю.Б. Мельникової, Л.І. Марагулової, В.М. Мельникової-Крикун, М.І. Панова, Г.М. Собко, В.Я. Тація, О.Л. Цветиновича, П.В. Цимбала, М.П. Черненок, О.І. Шинальського, Ю.В. Шинкарьова та ін.
       Метою статті є розгляд принципу індивідуалізації покарань у процесі призначення конфіскації майна.
     Виклад основних положень. Індивідуалізація покарання як принцип його призначення проявляється в нормах закону про кримінальну відповідальність. Вона полягає в обов’язковому урахуванні при призначенні покарання індивідуальних особливостей особи засудженого. Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 65 ККУ при призначенні покарання суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що пом’якшують і обтяжують покарання.
          Основні вимоги принципу індивідуалізації полягають у тому, щоб до особи, виходячи з конкретних обставин справи призначалося покарання, необхідне і достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів (ч. 2 ст. 65 ККУ), тобто для досягнення поставлених перед покаранням цілей…

 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання