КОЗЕНКО О.О., Нормативно-правове регулювання міжнародного співробітництва в сфері спеціально-технічного забезпечення національної безпеки в Україні (ст. 72-77)

УДК 344+355/399+623.4

Козенко О.О.,
здобувач наукового ступеня
Національної академії Служби безпеки України
 
 
Аннотація. Статтю присвячено нормативно-правовому регулюванню міжнародного співробітництва в сфері спеціально-технічного забезпечення національної безпеки в Україні. Проаналізовано основні міжнародні та національні нормативно-правові акти, визначено перспективи правового регулювання міжнародного співробітництва в галузі спеціально-технічного забезпечення національної безпеки в Україні.
Ключові слова: міжнародне співробітництво, спеціально-технічне забезпечення, нормативно-правове регулювання, національна безпека.
Аннотация. Статья посвящена нормативно-правовому регулированию международного сотрудничества в сфере специально-технического обеспечения национальной безопасности в Украине. Проанализированы основные международные и национальные нормативно-правовые акты, определены перспективы правового регулирования международного сотрудничества в области специально-технического обеспечения национальной безопасности в Украине.
Ключевые слова: международное сотрудничество, специально-техническое обеспечение, нормативно-правовое регулирование, национальная безопасность.
Summary. The article is devoted to the legal regulation of international cooperation in the field of special and technical support to Ukraine's national security. The author analyzes basic international and national regulations in this area, defines future prospects for the legal regulation of international cooperation in the field of special and technical support to Ukraine's national security.
Keywords: international cooperation, special and technical support, legal regulation, national security.
 
 
        Постановка проблеми. Для забезпечення всіх складових національної безпеки в Україні важливе значення має належний рівень спеціально-технічних засобів, що відповідають міжнародним стандартам та технічним вимогам, які застосовуються в діяльності основних суб’єктів управління сферою забезпечення національної безпеки. Значну роль в цій галузі відіграє міжнародне співробітництво України з іншими державами, а також міжнародними організаціями. Зокрема, це стосується міжнародного співробітництва в сферах науки і техніки, захисту від інформаційної злочинності (кіберзлочинності), боротьби з тероризмом та міжнародною організованою злочинністю тощо. Для фактичної реалізації заходів щодо міжнародного співробітництва України було прийнято ряд нормативно-правових актів, укладена значна кількість двосторонніх та багатосторонніх міжнародних договорів та угод, які складають основу нормативно-правового регулювання міжнародного співробітництва в сфері спеціально-технічного забезпечення національної безпеки України. Їх системний аналіз дозволить виявити перспективи подальшого розвитку міжнародних відносин та визначити пріоритетні напрямки удосконалення національного законодавства в даній сфері.
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання