КРАСНОСТУП Г.М., Правові аспекти формування та реалізації державної політики у сфері телебачення і радіомовлення

УДК 007: 339.13.025

КРАСНОСТУП Г.М.,
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник
 
 
Анотація. Про правові аспекти формування та реалізації державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, визначення заходів щодо адаптації законодавства у цій сфері до законодавства Європейського Союзу.
Ключові слова: телебачення, радіомовлення, державна політики, адаптація законодавства.
Аннотация. О правовых аспектах формирования и реализации государственной политики в сфере телевидения и радиовещания, определения мер по адаптации законодательства в этой сфере к законодательству Европейского Союза.
Ключевые слова: телевидение, радиовещание, государственная политики, адаптация законодательства.
Summary. About legal aspects of formation and realization of state policy in the field of television and broadcast, definition of measures on adaptation of legislation in this sphere to the legislation of European Union.
Keywords: television, radio broadcasting, public policy, legislation adaptation.
 
 
        Постановка проблеми. Становлення України як соціальної і правової держави відбувається в умовах розвитку суспільних відносин в інформаційній сфері, створення конституційно-правових засад інформаційних відносин та визначення завдань на найближчу перспективу побудови інформаційного суспільства.
Сьогодні за допомогою телебачення людина отримує приблизно 85 відсотків інформації про навколишній світ. Разом з тим, різні моделі засобів масової інформації і поява нових (змішаних) форм продемонстрували, що зв’язок між засобами масової інформації і демократією значно складніший, ніж здавалося раніше.
Збалансування часто різноспрямованих інтересів, винайдення розумних підходів та зважених рішень є передумовою політичної та економічної стабільності в державі.
        Ефективність державної інформаційної політики залежить від створення тотожної, узгодженої системи національного законодавства та її інтегрованості до міжнародно-правових стандартів, яка передбачає створення у тому числі правових засад, забезпечення можливості учасників правовідносин вільно реалізувати право на інформацію, особливо для формування в Україні єдиної системи упорядкування та регулювання інформаційних відносин, функціонування засобів масової інформації, систематизацію та захист інформаційних ресурсів, побудову інформаційної інфраструктури, розроблення державної політики захисту персональних даних, встановлення деліктних інформаційних правовідносин.
        Дослідження правових аспектів державного регулювання інформаційних відносин у сфері телебачення і радіомовлення є важливим і актуальним, зважаючи, що в Україні практично відсутні комплексні фундаментальні наукові дослідження теоретичних, нормативних та організаційно-правових проблем формування та реалізації державної політики у сфері телебачення і радіомовлення.
 
 

Видання НДІІП

Вибрані видання