ЛАНДЕ Д.В., ФУРАШЕВ В.М., Індекси медіаприсутності і порівняння в інформаційному просторі

УДК 681.3: 519.8

ЛАНДЕ Д.В.,
 
 
ФУРАШЕВ В.М.,
доктор технічних наук, старший науковий співробітник,
завідувач відділом Інституту проблем реєстрації
інформації НАН України
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник,
заступник директора Науково-дослідного інституту
інформатики і права НАПрН України
 
Анотація. Про застосування індексів медіаприсутності і порівняння при дослідженнях в інформаційному просторі.
Ключові слова: індекси порівняння, індекси медіаприсутності, інформаційний простір, контент-моніторинг, монополізм.
 Аннотация. О применении индексов медиаприсутствия и сравнения при исследованиях в информационном пространстве
Ключевые слова: индексы сравнения, индексы медиаприсутствия, информационное пространство, контент-мониторинг, монополізм.
Summary. About application of indexes of media presence and comparison at researches in information space.
Keywords: indexes of comparison, indexes of media presence, information space, content-monitoring, monopolism.
 
       Постановка проблеми. Під час проведення аналітичних досліджень велику увагу приділяють присутності в інформаційному просторі організацій, брендів, політичних партій, інших об’єктів. Для незалежної цифрової оцінки рівня присутності об’єктів в інформаційному просторі пропонується застосовувати підходи, що застосовуються в економіці при визначенні економічного монополізму, які базуються на дослідженнях Лоренця, Джині, Гувера, Тейла тощо.
       Метою роботи є дослідження методів оцінки рівня присутності об’єктів в інформаційному просторі.
       Виклад основних положень. Зупинимось на змісті зазначених індексів більш детально, маючи на увазі той факт, що там, де в “чистій” економіці застосовують слово “прибутки”, будемо вважати доцільним використання терміну “рівень медіаприсутності”.
        Крива Лоренця [1] – це графічне зображення функції кумулятивного розподілу. Вона була запропонована американським економістом Максом Отто Лоренцом в 1905 році як показник нерівності в доходах населення. Крива Лоренця – це представлення функції кумулятивного розподілу, в якому акумулюються долі медіаприсутності. У прямокутній системі координат крива Лоренця є опуклою вниз і проходить під діагоналлю одиничного квадрата, розташованого в I координатних чвертях…
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання