ЛЕОНОВ Б.Д., ХЛАНЬ В.Г., КОВАЛЬЧУК С.П., Аналіз проблемних питань втілення сучасних методів і технологій в організацію ефективної системи управління (ст. 99)

УДК 004.384:351.862.211.5

Леонов Б.Д.,
 
Хлань В.Г.,
Ковальчук С.П.,
доктор юридичних наук, старший науковий співробітник.
Національна академія СБ України
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник,
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник.
Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки
та судових експертиз СБ України
 
 
Анотація. У статті висвітлюються проблемні питання упровадження сучасних методів і технологій в організацію ефективної системи управління.
Ключові слова: методи, технології, загрози, система управління.
Аннотация. В статье освещаются проблемные вопросы внедрения современных методов и технологий в организацию эффективной системы управления.
Ключевые слова: методы, технологии, угрозы, система управления.
Summаry. The article highlights the problematic issues of implementation of modern methods and technologies in the organization of an effective command and control system.
Keywords: methods, techniques, threats, command and control system.
 
 
         Постановка проблеми. Ефективність інформаційної та аналітичної діяльності, зокрема у Збройних Силах України, суттєво залежить від ступеня автоматизації обробки військової та оперативної інформації. Створення автоматизованих інформаційних та інформаційно-аналітичних систем, здатних підвищити ефективність управління, має особливе значення [1]
        Посилення негативних процесів прямих та каскадних загроз для стабільного функціонування інформаційних та інформаційно-аналітичних систем стає помітною тенденцією, що відображає існування проблемної ситуації у сфері управління [2]. Так, вказані системи поряд з системою формування громадської думки, системами контролю і моніторингу, системами накопичення та обробки інформації стратегічного, оперативного, розвідувального характеру в умовах інформаційного протиборства відносяться до об’єктів критичної інфраструктури, на які у першу чергу буде спрямовано вплив держави-агресора [3; 4]. Крім цього, досвід проведення антитерористичної операції підтверджує зазначені тенденції щодо втручання з метою виведення з ладу систем управління.
        Таким чином, втілення принципів організації ефективної системи управління можливе за умов подальшого розвитку та розробки вітчизняних інформаційних та інформаційно-аналітичних систем, а також відповідних технологій обробки інформації з прозорим, керованим і контрольованим алгоритмічним, математичним, програмним та технічним забезпеченням.
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання