ЛЕОНОВ Б.Д., Особливості правової інформації

УДК 366.63

Леонов Б.Д.,
кандидат юридичних наук,
старший консультант штабу Антитерористичного центру при СБУ  
 
 
Анотація. У статті висвітлюються особливості правової інформації.
Аннотация. В статье освещаются особенности правовой информации.
Summery. The article consecratedlegal information peculiarity.
Ключові слова: інформаційні відносини, інформація, правова інформація.
 
 
        Кожен вид інформації має свої окремі ознаки, властивості, особливості, притаманні лише йому. Не є винятком в цьому плані і правова інформація.
        Після відновлення в Радянському Союзі інформаційних досліджень в окремих працях другої половини 60-х років – початку 70-х років минулого століття стали вживатися терміни “інформація”, “знання”, “інформаційні технології”.
        В Україні першими до більш детального розгляду проблем правової інформації звернулися Бєляков К.І., Брижко В.М., Гавловський В.Д., Голубев В.О., Гуцалюк М.В., Жалинський А.Е., Калюжний Р.А., Костицький М.В., Цимбалюк В.С., Швець М.Я. 
Слід зазначити, що поняття правової інформації вже є сталим у науці інформаційного права. Разом з цим, розглядаючи окремі питання, пов’язані з використанням правової інформації, сучасні фахівці, які займаються правовим регулюванням сфери інформаційних відносин, чомусь не завжди чітко відзначають особливості правової інформації, рідко окреслюють її структуру.
        Метою статті є висвітлення особливостей правової інформації.
        Інформаційні відносини в Україні регулюються низкою нормативно-правових актів, серед яких виділяються Конституція України, закони України “Про інформацію”, “Про звернення громадян”, “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”, “Про телебачення і радіомовлення”, “Про інформаційні агентства”, “Про Національний архівний фонд та архівні установи”, “Про державну статистику”, “Про державну таємницю”, “Про науково-технічну інформацію”, “Про Національну програму інформатизації”, “Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України”, “Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства на 2007 – 2015 роки”.
        У руслі загальноосвітніх тенденцій розвитку сучасного суспільства його перетворення в інформаційне відповідно до резолюцій і рекомендацій (Міжнародного телекомунікаційного союзу (ITU) від 1998 р., Генеральної Асамблеї ООН № 56/183 від 21.12.2001, Всесвітніх самітів з питань інформаційного суспільства (WSIS) у грудні 2003 р. та у листопаді 2005 р.) в Україні останнім часом цьому питанню стали приділяти більше уваги. Знаковим в цьому плані є оголошення в Україні 2011 року Роком освіти та інформаційного суспільства (ст. 1 Указу Президента України від 30.09.10 р. № 936/2010 “Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні”). Хотілося б сподіватися, що це є реальним кроком переведення проблем створення інформаційного суспільства у практичне русло…
 
 
 
 

 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання