ЛЕОНОВ Б.Д., Тероризм в аспекті діяльності засобів масової інформації

УДК 343.97

Леонов Б.Д.,
кандидат юридичних наук
 
Анотація. У статті розкривається роль засобів масової інформації у висвітленні проявів тероризму. Пропонуються рекомендації з удосконалення діяльності журналістів під час поширення інформації про терористичний акт чи його наслідки.
Ключові слова: тероризм, засоби масової інформації, журналіст.
Аннотация: В статье раскрывается роль средств массовой информации в освещении проявлений терроризма. Предлагаются рекомендации по усовершенствованию деятельности журналистов во время распространения информации о террористическом акте или его последствиях.
Ключевые слова: терроризм, средства массовой ифнормации, журналист.
Summary: The article explains the role of the media in the coverage of terrorism. Recommendations were given for improvement of journalists’ activity during the dissemination of information about a terrorist act or its consequences.
Keywords: terrorism, the media information generated, the journalist.
 
       Постановка проблеми. Для боротьби з тероризмом, насамперед, слід зрозуміти його суть. Важливим елементом у вивченні тероризму є уявлення цієї проблеми в суспільній свідомості. В даному контексті на особливу увагу заслуговує така тема, як роль засобів масової інформації (далі – ЗМІ) у висвітленні терористичних проявів. Ця тема є актуальною й такою, що все більше привертає увагу науковців та фахівців, адже публічний резонанс є головною, а часто чи не єдиною метою самих терористів.
ЗМІ найбільш ефективні для здійснення впливу на великі маси людей, що дає підставу розглядати їх як частину стратегічного потенціалу тероризму. Результативність інформаційного впливу, що здійснюється за допомогою мас-медіа, пояснюється сильним психологічним ефектом причетності до подій, коли людина поринає в них “тут і зараз” (ефект CNN) [1, с. 62]. У сучасному суспільстві ЗМІ не тільки відіграють важливу роль у процесі формування громадської думки, а й стають іноді її транслятором і виразником.
        Необхідно підкреслити, що одна зі складових тероризму – залякування суспільства – змогла функціонувати в планетарному масштабі тільки завдяки розвитку ЗМІ і появі нових інформаційних технологій, здатних миттєво, у режимі реального часу, довести до людства всі жахи терористичного акту. Причому важлива не тільки констатація того чи іншого факту, а й детальні коментарі, демонстрація наслідків терористичних актів, унаслідок чого тиражується жах і культивується масовий синдром страху. На образ тероризму накладає свій відбиток інформаційна політика різних країн, спрямована на розширення сфери свого впливу, посилення контролю в зонах конфлікту, легітимізацію своєї діяльності. Описання тероризму на глобальному рівні також пов’язане з висвітленням антитерористичної діяльності. При цьому ЗМІ часто-густо відтворюють таку діяльність як посилення впливу спецслужб, реорганізацію армії, зміцнення законодавства [2, с. 19]…

 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання