МЕЛЬНИК К.С., Захист персональних даних: запровадження в Україні документів, що посвідчують особу чи її спеціальний статус, з електронним носієм біометричної інформації

УДК 342.721: 681.3.02

Мельник К.С.,
заступник начальника управління юридичного забезпечення
Державної служби України з питань захисту персональних даних
 
 
Анотація. У статті проаналізовані проблемні питання захисту персональних даних у контексті запровадження в Україні документів, що посвідчують особу чи її спеціальний статус, з електронним носієм біометричної інформації. Запропоновані оптимальні шляхи вирішення зазначених проблемних питань.
Ключові слова: захист персональних даних, документів, що посвідчують особу, електронний носій біометричної інформації, удосконалення нормативно-правового регулювання.
Аннотация. В статье проанализированы проблемные вопросы защиты персональных данных в контексте внедрения в Украине документов, удостоверяющих личность или ее специальный статус, с электронным носителем биометрической информации. Предложены оптимальные пути разрешения обозначенных проблемных вопросов.
Ключевые слова: защита персональных данных, документы, удостоверяющие личность, электронный носитель биометрической информации, усовершенствование нормативно-правового регулирования.
Summary. The problematic issues of personal data protection in the context of the introduction in Ukraine of documents that identify the person or its special status with electronic medium of biometric information are analyzed in the article. Proposed the optimal ways to resolve these problematic issues.
Keywords: personal data protection, the documents that identify the person, the electronic medium of biometric information, improvement of legal regulation.
 
 
        Постановка проблеми. Питання запровадження в Україні документів, що посвідчують особу чи її спеціальний статус, з електронним носієм біометричної інформації є вельми актуальним у контексті євроінтеграційних прагнень України. На саміті “Україна-ЄС”, що відбувся 22 листопада 2010 року у м. Брюссель, Україна отримала від Європейського Союзу План дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України. План дій є комплексним документом, реалізація якого розділена на дві фази (етапи): законодавча та імплементаційна. Документом у рамках першої (законодавчої) фази, серед іншого, передбачено “схвалення законодавчої бази для випуску машинозчитувальних біометричних закордонних паспортів у повній відповідності до найвищих стандартів ІКАО на основі безпечного управління ідентифікацією (документи про цивільний стан і первинні документи, що посвідчують особу) та, беручи до уваги належний захист персональних даних” [1]. Отже, із зазначеного документа вбачається, що окрім прийняття необхідної законодавчої бази для впровадження машинозчитувальних біометричних закордонних паспортів, є також необхідність створення належних законодавчих умов щодо захисту персональних даних при впровадженні біометричних закордонних паспортів…
 
 

Видання НДІІП

Вибрані видання