Навчально-методичні матеріали

Освітньо-наукова програма "Право" підготовки докторів філософії (PhD)

Пропозиції та зауваження стейколдерів, здобувачів освіти, випускників аспірантури, викладачів програми та інших зацікавлених осіб просимо надсилати  гаранту освітньої програми Івану Дороніну на електронну адресу pravo@ippi.org.ua або через заповнення сторінки для пропозицій та зауважень аспірантів, стейколдерів й інших зацікавлених осіб.

Проект освітньо-наукової програми "Право" підготовки докторів філософії (PhD)

 

Робочі навчальні програми:

Іноземна мова професійного спрямування

Філософія

Методологія, організація та технологія наукових досліджень

Актуальні проблеми теорії та історії держави і права

Актуальні проблеми становлення та вдосконалення правової системи України

Науково-педагогічна практика

Актуальні проблеми інформаційного права

Проблеми правового забезпечення інформаційної безпеки

Актуальні проблеми адміністративного права

Актуальні проблеми права національної безпеки та військового права

Актуальні проблеми міжнародного права

 

Навчальний план

Графік проведення сесій

Розклад занять (1 рік навчання)

Розклад занять (2 рік навчання)

 

Опитування аспірантів Інституту щодо якості освітніх послуг у 2022 р.:

Анкета

Результати

 

Рецензії та відгуки на освітньо-наукова програма "Право" підготовки доктоів філософії (PhD)

Рецензія 1

Рецензія 2

Рецензія 3

Відгук 1

Відгук 2

Відгук 3

Відгук 4