ОМЕЛЬЧЕНКО І.К., Шляхи регулювання інтернет-контенту в рамках національного законодавства України та міжнародних стандартів

УДК 342.721: 681.3.02

ОМЕЛЬЧЕНКО І.К.,
кандидат юридичних наук,
старший науковий співробітник НДІІП НАПрН України
 
Анотація. У статті проаналізовано світову практику регулювання Інтернет-контенту: принципи та законодавство; зроблено аналіз сучасних тенденцій шляхів регулювання Інтернет; розглянуто українські особливості цього процесу та запропоновано оптимальні шляхи розвитку цього процесу в Україні.
Ключові слова: Інтернет-контент, державне регулювання, криміналізація наклепу, удосконалення законодавства.
Аннотация. В статье проанализирована мировая практика регулирования Интернет- контента: принципы и законодательство; проведен анализ современных тенденций путей регулирования Интернета; рассмотрены украинские особенности этого процесса и предложены оптимальные пути развития этого процесса в Украине.
Ключевые слова: Интернет-контент, государственное регулирование, криминализация клеветы, усовершенствование законодательства.
Summary. In the article world practice of Internet content adjustment, its principles and legislation are analysed; the analysis of modern tendencies of ways of adjusting Internet is conducted; the Ukrainian features of this process are considered and the optimum ways of development of this process in Ukraine are offered.
Keywords: Internet content, government control, criminalization of slander, improvement of legislation.
 
Я не поділяю ваших переконань,
але я віддам життя за те, щоб ви могли їх висловити.
Вольтер
 
        Постановка проблеми. Осінь 2013 року була відмічена активізацією пошуку шляхів та моделі регулювання, що відповідали б особливостям Інтернету. У жовтні 2013 р. Парламентська асамблея Ради Європи (далі – ПАРЄ) призначила доповідача з питання регулювання Інтернет від комісії ПАРЄ з культури, освіти, медіа та молоді. Ним став представник Росії, депутат Держдуми від “Єдиної Росії” Роберт Шлегель. Проаналізувавши правову практику 47 країн Ради Європи щодо розв’язання проблем поширення інформації, захисту персональних даних, кіберзлочинності та Інтернет-комерції, він має підготувати висновки доповіді “Координація стратегій щодо управління Інтернетом”. Ці висновки після апробації на громадських слуханнях та обговорення на засідання Комітету мають бути підготовлені до 2015 р., та в разі підтримки асамблеєю ПАРЄ будуть покладені в основу міжнародних договорів у цій сфері...

 
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання