ПЕТРЯЄВ С.Ю., ЧЕРНИШИНА Г.Г., Проблемні питання підготовки юристів у галузі інформаційного права та шляхи їх вирішення (ст. 78-84)

УДК 378.147

Петряєв С.Ю.,
 
 
Чернишина Г.Г.,
кандидат юридичних наук,
завідувач кафедри інформаційного права та
права інтелектуальної власності ФСП НТУУ “КПІ”
Навчально-науковий центр інформаційного права
та правових питань інформаційних технологій ФСП НТУУ “КПІ”
 
 
Анотація. Про організацію і проблеми учбового процесу з підготовки нового покоління юристів за спеціалізацією “Інформаційне право” на базі Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” та шляхи їх вирішення.
Ключові слова: учбовий процес, підготовка юристів, інформаційне право, спеціалізація “інформаційне право”.
Аннотация. Об организации и проблемах учебного процесса подготовки нового поколения юристов специализации “Информационное право” на базе Национального технического университета Украины “Киевский политехнический институт” и путях их решения.
Ключевые слова: учебный процесс, подготовка юристов, информационное право, специализация “информационное право”.
Summary. About organization and problems of educational process of preparation of a new generation of lawyers of the specialization “Information right” on the base of the National technical university of Ukraine the “Kiev polytechnic institute” and ways of their solution.
Keywords: learning process, preparation of lawyers, information right, specialization “іnformation right”.
 
 
 
       Постановка проблеми. Сьогодні в світі відбуваються фундаментальні зміни, які безпосередньо впливають на життя людини, принципово змінюючи суспільні відносини на всіх рівнях їх реалізації. На відміну від попередніх технологічних революцій, інформаційна – змінює наше розуміння часу, простору, відстані і знань. Очевидною перевагою інформаційної складової діяльності людей є сутнісна новизна виникаючих суспільних відносин, що обумовлює необхідність адаптації, а в деяких випадках і докорінної зміни нормативно-правової бази задля їх ефективного регулювання. Дані обставини спричинили в Україні гостру потребу у переформатуванні системи правової підготовки нового покоління юристів, які могли б не тільки кваліфіковано брати участь у реалізації існуючого законодавства в інформаційній сфері, а й у його розвитку.
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання