Підготовка наукових кадрів

Працівники НДІІП НАПрН України проводять дисертаційні дослідження за науковою спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право:
 

1) на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук:

Баранов О.А. “Теоретико-методологічні основи становлення та розвитку інформаційного права в Україні” (дисертація захищена).

Бондаренко К.В. «Правові основи публічного адміністрування національно-безпековою сферою в Україні».

Брижко В.М. “Теоретико-правові основи систематизації інформаційного законодавства України”.

Беланюк М.В. “Теоретико-правові основи становлення і розвитку системи військової юстиції в Україні”.

Бєлєвцева В.В. “Адміністративно-правові режими у сфері державної безпеки України” (дисертація захищена).

Богуцький П.П. “Теоретичні основи становлення і розвитку права національної безпеки України”.

Довгань О.Д. “Теоретико-правові основи забезпечення інформаційної безпеки України” (дисертація захищена).

Доронін І.М. “Теоретико-правові основи реалізації функцій держави в інформаційній сфері”.

Золотар О.О. “Правові основи інформаційної безпеки людини” (дисертація захищена).

Корж І.Ф. “Адміністративно-правові відносини у сфері державної безпеки”  (дисертація захищена).

Красноступ Г.М. “Теоретико-правові основи державної інформаційної політики у сфері телебачення і радіомовлення”.

Новицький А.М. “Адміністративно-правові основи формування інститутів інформаційного суспільства в Україні: теорія та практика” (дисертація захищена).

Радзієвська О.Г. «Теоретико-правові основи протидії інформаційним та психологічним операціям проти України».

Савінова Н.А. Кримінально-правове забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні(дисертація захищена).

Тарасюк А.В. “Теоретико-правові основи забезпечення кібербезпеки України”.

Ткачук Т.Ю. “Правове забезпечення інформаційної безпеки в умовах євроінтеграції України”.

Трубін І.О. «Теоретико-методологічні засади правового забезпечення застосування інформаційних технологій в соціально-економічній сфері».

Цимбалюк В.С. “Кодифікація інформаційного законодавства в Україні” (дисертація захищена).

Фурашев В.М. “Методологічні та правові основи системної інформатизації діяльності центральних органів виконавчої влади України”.

Яременко О.І. "Теоретико-правові основи інформаційних відносин в умовах розвитку інформаційного суспільства України"

 

2) на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук:

Дорогих С.О. Правові та організаційні основи інформаційної діяльності законодавчої гілки влади в Україні” (дисертація захищена).

Крилова Ю.І. “Правові засади становлення і розвитку системи захисту персональних даних в Україні”.

Лебединська О.В. “Фінансово-правові засади діяльності наукових установ”.

Мозолевська О.М. “Правові засади інформаційних відносин у системі місцевих загальних судів України” (дисертація захищена).

Поперечнюк В.М.  “Інформаційно-правові засади інтелектуалізації суспільства в Україні”.

Радзієвська О.Г. Правові засади протидії негативним інформаційним впливам на дітей в Україні (дисертація захищена).

Уханова Н.С. «Правові засади формування інформаційно-правової культури в Інтернет».
 

3) затверджені теми дисертаційних досліджень аспірантів та здобувачів Інституту:

Баришніков М.Р. “Правове забезпечення застосування технологій штучного інтелекту у галузі охорони здоров’я”.

Бєляков О.П. “Права та обовязки громадян України - користувачів соціальних мереж Інтернет”.

Бондар А.В.  Правові засади захисту структурованих та неструктурованих персональних даних”.

Бурлаченко Д.П. “Організаційно-правові засади забезпечення інформаційної безпеки при використанні комп’ютерних ігор”.

Верголяс О.О. “Інформаційно-правове забезпечення спеціальних інформаційних операцій”.

Волкова  А.О. “Юридична відповідальність за правопорушення в інформаційній діяльності органів державної влади”.

Гелетканич О.В. “Правовий статус постачальників послуг проміжного характеру в інформаційній сфері”.

Головко О.М. “Інформаційно-правова політика України в сфері безпеки людини у медіапросторі” (дисертація захищена).

Грибенюк Ю.Г. “Інформаційно-правове забезпечення діяльності культурно-мистецьких та музейних комплексів в Україні”.

Гріщенко А.О. «Правові основи організації і діяльності суб`єктів забезпечення інформаційної безпеки в умовах інформаційної агресії»;

Дичка А.Р. “Правовий режим електронних реєстрів”.

Дубняк М.В. “Правове регулювання інформаційної взаємодії у місцевому самоврядуванні” (дисертація захищена).

Дутчак І.Д. “Правові засади інформаційного забезпечення органів державної влади в сфері оподаткування в Україні”.

Дюльгер М.І. “Правове забезпечення інформаційної безпеки мореплавства в Україні”.

Івасенко С.В. “Правове регулювання інформаційних відносин у сфері телемедицини”.

Клименко К.О. Правове забезпечення інформаційної діяльності адвоката”.

Ковтун А.С. Правове забезпечення протидії інформаційній агресії”.

Козаченко В.Р. “Правові засади застосування інформаційних інструментів для запобігання корупції”.

Коляденко П.Л. “Правовий режим електронного інформаційного ресурсу судового засідання” (дисертація захищена).

Костенко О.В. “Правові засади надання електронних довірчих послуг в транскордонному режимі”.

Котенко Я.В. Адміністративно-правове регулювання діяльності об’єднаних територіальних громад”.

Кронівець Т.М. “Правові засади інформаційного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів України” (дисертація захищена).

Курбет П.М. “Інформаційно-правові засади протидії рейдерству в Україні”.

Луференко В.М. Правове регулювання доступу до публічної інформації у формі відкритих даних в Україні”.

Мельник К.С. Правові та організаційні засади захисту персональних даних в умовах євроінтеграції України (дисертація захищена).

Нижника А.І. Організаційно-правове та інформаційне забезпечення парламентського контролю в Україні”.

Николаєнко Г.В. Інформаційно-правове забезпечення державної статистики в Україні”.

Попсуй О.О. “Інформаційно-правове забезпечення пропаганди в Україні”.

Пришедько М.А. “Правові засади формування державних реєстрів в Україні”.

Секелик Л.В. “Правові та організаційні засади обігу інформації судового засідання”.

Сказко О.М. Правові засади вирішення доменних спорів в Україні”.

Стадник Р.І. “Реалізація норм права органами виконавчої влади України як розпорядниками публічної інформації” (дисертація захищена).

Ткачук І.В. “Правове регулювання інформаційної безпеки транспортних вузлів в Україні”.

Троян А.П. “Правові засади інформаційної безпеки адвокатської діяльності”.

Юдкова К.В. “Правовий режим інформаційних систем і технологій”.

Яворська Г.І. Правове забезпечення інформаційної взаємодії учасників цивільного процесу”.

 

4) присвоєння вчених звань

На підставі рішення вченої ради НДІІП НАПрН України від 21 червня 2013 р. (протокол № 6), рішенням Атестаційної колегії МОН України від 10 жовтня 2013 р.  присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес;  фінансове право;  інформаційне  право  (юридичні науки) кандидату  юридичних наук Савіновій Н.А., атестат АС № 000956.

На підставі рішення вченої ради НДІІП НАПрН України від 21 червня 2013 р. (протокол № 6), рішенням Атестаційної колегії МОН України від 10 жовтня 2013 р. (протокол № 7/01-П) присвоєно вчене звання професора за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес;  фінансове право;  інформаційне  право  (юридичні науки) доктору  юридичних наук Бєлякову К.І., атестат 12ПР № 008894.

На підставі рішення вченої ради НДЦПІ НАПрН України від 26 червня 2012 р. (протокол № 7),  рішенням Атестаційної колегії МОНмолодьспорту України від 26 жовтня 2012 р. присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес;  фінансове право;  інформаційне  право  (юридичні науки) кандидату  юридичних наук Красноступ Г.М., атестат АС № 000524.

На підставі рішення вченої ради НДЦПІ НАПрН України від 26 квітня 2012 р.,  рішенням Атестаційної колегії МОНмолодьспорту України від 17 травня 2012 р. присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес;  фінансове право;  інформаційне  право  (юридичні науки) кандидату  юридичних наук Золотар О.О., атестат АС № 000403.

На підставі рішення вченої ради НДЦПІ НАПрН України від 26 жовтня 2010 р. (протокол № 9), рішенням ВАК України від 20 січня 2011 р. (протокол № 1/40-П) присвоєно вчене звання професора за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес;  фінансове право;  інформаційне  право  (юридичні науки) доктору  юридичних наук Копану О.В., атестат 12ПР № 006452.

На підставі рішення вченої ради від 30 березня 2010 р. (протокол № 3), рішенням ВАК України від 1 липня 2010 р. (протокол № 116-06/5) присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (юридичні науки) кандидату юридичних наук Новицькій Н.Б., атестат АС № 007521.

На підставі рішення вченої ради від 10 червня 2009 р. (протокол № 6) рішенням ВАК України від 16 грудня 2009 р. (протокол № 76-06/6) присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (юридичні науки) кандидату економічних наук Жиляєву І.Б., атестат АС № 007145.

На підставі рішення вченої ради НДЦПІ АПрН України від 22 квітня 2008 р. (протокол № 4), рішенням ВАК України від 8 жовтня 2008 р. (протокол № 38-06/7) присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (юридичні науки):
кандидату юридичних наук Марущаку А.І., атестат АС № 006656;
кандидату юридичних наук Цимбалюку В.І., атестат АС № 006657.

За клопотанням НДЦПІ АПрН України, на підставі рішення вченої ради Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова Національної академії наук України від 29 листопада 2005 року (протокол № 13), рішенням ВАК України від 13 квітня 2006 р. (протокол № 12-07/4) присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи (фізико-математичні науки) кандидату фізико-математичних наук Гладківський О.В., атестат АС № 005182.

На підставі рішення вченої ради НДЦПІ АПрН України від 12 жовтня 2005 р. (протокол №10), рішенням ВАК України від 9 лютого 2006 р. (протокол № 13-06/2) присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (юридичні науки):
кандидату юридичних наук Брижку В.М., атестат АС № 000038;
кандидату технічних наук Фурашеву В.М., атестат АС № 000042.

Видання НДІІП

Вибрані видання