РАДУТНИЙ О.Е., Чинні засоби кримінально-правової протидії Інтернет-тролінгу (ст. 110-114)

УДК 343.2+340.13+007.51+165.12

Радутний О.Е.,
кандидат юридичних наук, доцент, кафедра кримінального права
Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого,
член ВГО “Асоціація кримінального права”
 
 
Анотація. В роботі оглядово досліджено суспільно небезпечне явище Інтернет-тролінгу та сучасні кримінально-правові засоби боротьби з ним.
Ключові слова: інформаційні ресурси, інформаційна агресія, тролінг, нормативне забезпечення, кримінально-правова охорона.
Аннотация. В работе обзорно рассмотрено общественно опасное явление Интернет-троллинга и действующие уголовно-правовые способы борьбы с ним.
Ключевые слова: информационные ресурсы, информационная агрессия, троллинг, нормативное обеспечение, уголовно-правовая охрана.
Summary: The article deals with an overview of socially dangerous phenomenon of Internet trolling and modern criminal and legal means of combating it.
Keywords: information sources, information aggression, regulatory support, internet trolling, criminal and legal protection.
 
 
       Постановка проблеми. Інформаційні відносини та інформаційні ресурси є унікальним феноменом, що постійно набуває значущості через свою зростаючу цінність у сучасному світі, прискорення потоків обміну та швидку зміну поколінь комунікативних технологій і приладів. Але якраз завдяки цьому вони і стають все більш уразливими та потенційно привабливими для різного роду і форм суспільно небезпечних посягань, за одним з яких закріпився неологізм “тролінг” (англ. trolling) – нагнітання учасником Інтернет-спілкування агресії, гніву або конфлікту шляхом відкритого чи таємного перекручення, приниження або образи почуттів іншого співрозмовника.
         Разом з поданням засобами масової інформації винятково агресивного контенту новин [4, с. 119-123] тролінг стає живильним середовищем для подальшої фрустрації населення та штучної поляризації суспільної думки.
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання