САНДУЛ В.С., Урегулювання відносин між операторами телекомунікацій при взаємоз’єднанні мереж

УДК 004:347.453.8
 
Сандул В.С.,
головний спеціаліст відділу взаємоз’єднання мереж та
інфраструктури Департаменту зв’язку Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та
інформатизації України
 
Анотація. Щодо удосконалення нормативно-правової бази для врегулювання відносин між операторами телекомунікацій при взаємоз’єднанні мереж та використанні технології мереж наступного покоління (Next Generation Networks NGN).
Ключові слова: телекомунікаційні послуги технології мереж наступного покоління (Next Generation Networks NGN), оператори/провайдери, споживачі телекомунікаційних послуг.
Аннотация. О совершенствовании нормативно-правовой базы для урегулирования отношений между операторами телекоммуникаций при взаимосоединении сетей и использовании технологии сетей следующего поколения (Next Generation Networks NGN).
Ключевые слова: телекоммуникационные услуги, технологии сетей следующего поколения (Next Generation Networks – NGN), операторы/провайдеры, потребители телекоммуникационных услуг.
Summary. Regarding the improvement of legal framework for the regulation of mutual relations between telecommunications operators in взаимосоединении networks, using the technology of next generation networks eration (Next Generation Networks NGN).
Keywords: telecommunication services technology next-generation networks (Next Generation Networks NGN), operators/providers, consumers of telecommunication services.
 
       Постановка проблеми. Галузь телекомунікацій займає досить важливе місце у життєдіяльності суспільства. Її стан та розвиток впливають на рівень якості життя, а саме – на якість освіти, культури та інформації, яку отримує людина, і, врешті-решт, є необхідним підґрунтям, що створює умови покращання матеріальної забезпеченості спільноти [1].
       Зростаючі потреби суспільства у нових високотехнологічних телекомунікаційних послугах сприяють швидкому та динамічному розвитку галузі зв’язку.
    Держава сприяє максимальному задоволенню потреб суспільства шляхом удосконалення нормативно-правової бази у сфері телекомунікацій для забезпечення взаємодії у новій структурі телекомунікаційних мереж з метою підвищення ефективності їх використання відповідно до міжнародних вимог та стандартів і нових технологічних рішень [2].
         Метою статті є удосконалення нормативно-правової бази щодо врегулювання взаємовідносин між операторами телекомунікацій при взаємоз’єднанні мереж для задоволення споживачів у телекомунікаційних послугах, при використанні технології мереж наступного покоління (Next Generation Networks – NGN)…
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання