СТРЕЛЬБИЦЬКИЙ М.П., ПОГРЕБИЦЬКИЙ М.Л., Правові механізми управління в умовах інформаційної війни та надзвичайних режимів

УДК 316.485.25:341.322

Стрельбицький М.П.,
 
Погребицький М.Л.,
доктор юридичних наук, професор,
провідний науковий співробітник НДІ інформатики і права
Національної академії правових наук України
кандидат наук з державного управління,
 професор Національної академії СБ України
 
 
Анотація. До проблем та їх вирішення у боротьбі за інформаційний простір.
Ключові слова: інформаційна війна; надзвичайні правові режими; адміністративно-правові механізми управління.
Аннотация. О проблемах и их решений в борьбе за информационное пространство.
Ключевые слова: информационная война; чрезвычайные правовые режимы; административно-правовые механизмы управления.
Summary. About problems and their solution in the competition for information space.
Keywords: information war; emergency legal regimes; administrative and legal mechanisms of  govermance.
 
 
        Постановка проблеми. На початку ХХІ століття було винайдено могутню зброю, яка суттєво змінила уявлення про руйнівні можливості інформаційної експансії завдяки  ЗМІ, Інтернет та іншим інформаційним засобам. Як визначає “новий світовий устрій” один із його головних стратегів З. Бжезінський: “…гегемонія тягне за собою комплексну структуру взаємозалежних інститутів та процедур, передбачених для вироблення консенсусу і непомітної асиметрії у сфері державної влади та впливу” [1].
       Важливі висновки за З. Бжезинським: “На відміну від імперій минулого сучасна глобальна система не є ієрархічною пірамідою” [2], а також: “необхідно створити геополітичну структуру, котра буде здатна пом’якшити невідворотні потрясіння та напругу, викликані соціально-політичними змінами, в той же час формуючи геополітичну серцевину взаємної відповідальності за управління світом без війн” [3].
        Геополітики звернули увагу на відомості інститутів по вивченню суспільної думки американців стосовно того, звідки походить зовнішня загроза: міжнародний тероризм – 80 %; застосування хімічної та біологічної зброї – 75 %; виникнення нових ядерних держав – 73 %; епідемії – 71 %; перетворення Китаю у світову державу – 57 %; хвиля емігрантів в США – 55 %; конкуренція Японії – 45 %; ісламістський фундаменталізм – 38 %; воєнна могутність Росії – 35 % [4].
        Наведені відомості відноситься до весни 1999 року, оскільки в кінці 2002 року загрозу міжнародного тероризму, як першу за значенням, називають вже більше 90 % американців. Так за допомогою ЗМІ була знайдена в суспільній свідомості реальна загроза ззовні. Для України зовнішня загроза тероризму стала реальністю у 2014 році.
          Справжній успіх нова інформаційна стратегія принесла Вашингтону під час воєнної операції в Афганістані. Воєнні дії в Афганістані отримали всезагальне схвалення [5]. Добре відомо, що інформаційний супровід складав найважливішу частину американської операції з розгрому антиталібських сил.
 
 

Видання НДІІП

Вибрані видання