ОТРИМАНО ЛІЦЕНЗІЮ НА ПІДГОТОВКУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ В АСПІРАНТУРІ

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 18 серпня 2016 року № 1001 «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні» Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України отримав ліцензію на провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні та підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі за спеціальністю - 081 Право (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право).

Умови та перелік документів для вступу до аспірантури розміщені у розділі Аспірантура.

Про присвоєння звання “Почесний доктор” НДІІП НАПрН України

На засіданні Вченої ради Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук України 9 червня 2016 року відповідно до Статуту НДІІП НАПрН України за активну участь у становлення і розвитку Інституту, а також за вагомий особистий внесок у формування правової науки в інформаційній сфері прийнято рішення про присвоєння звання «Почесний доктор Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук України» Фурашеву Володимиру Миколайовичу, першому заступнику директора з наукової роботи НДІІП НАПрН України, кандидату технічних наук, доценту, старшому науковому співробітнику, експерту з питань національної та інформаційної безпеки, заслуженому машинобудівнику України, лауреату  премії імені Ярослава Мудрого.

Вітаємо ювіляра!

Колектив Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України від щирого серця вітає з 65-річчям першого заступника директора з наукової роботи НДІІП НАПрН України, кандидата технічних наук, доцента, старшого наукового співробітника, експерта з питань національної та інформаційної безпеки, заслуженого машинобудівника України, лауреата  премії імені Ярослава Мудрого Фурашева Володимира Миколайовича.

Зичимо Вам, шановний Володимире Миколайовичу, міцного здоров’я, родинного благополуччя, творчого натхнення, успіхів у здійсненні всіх Ваших задумів і мрій. Нехай Ваш високий професіоналізм, наполегливість і таланти керівника, фаховість і гуманність, життєві знання і досвід, доброта і людяність й надалі сприяють розбудові правової науки в Україні.

Хай вас зігріває людська теплота
За все,що зробили за свої літа.
Хай сонце сяє і серце співає,
Хай смуток дороги до серця не знає.
Хай благодатним буде Ваш вік.
Від щирого серця зичимо Вам –
Щастя, здоров’я і многая літа!

 

З повагою,
колектив Науково-дослідного
інституту інформатики і права
НАПрН України

Відновлено роботу спеціалізованої вченої ради в Науково-дослідному інституті інформатики і права НАПрН України

Відповідно до наказу МОН України № 515 від 16.05.2016 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 12 травня 2016 року» у Науково-дослідному інституті інформатики і права НАПрН України відновила свою діяльність спеціалізована вчена рада К 26.501.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

Пріоритет у діяльності спеціалізованої вченої ради буде надаватися захисту дисертацій з проблем інформаційного права, правової інформатики та правових проблем інформаційної безпеки.

Видання НДІІП