ТРУБІН І.О., Платіжні системи на основі електронних грошей як складова системи електронних платежів

УДК 336.7:340.5:347.7

Трубін І.О.,
кандидат юридичних наук,
Науково-дослідний інститут фінансового права
 
 
Анотація. У результаті класифікації електронних грошей проаналізовано основні види платіжних систем, у яких електронні гроші використовуються як платіжний засіб. Запропоновано структуру системи електронних платежів та визначення терміна “платіжна система на основі електронних грошей”.
Ключові слова: електронні гроші, платіжна система, система електронних платежів, класифікація електронних грошей, платіжна система на основі електронних грошей.
Аннотация. В результате классификации электронных денег проведен анализ основных видов платежных систем, в которых электронные деньги используются в качестве платежного средства. Предложены структура системы электронных платежей и определение термина “платежная система на основе электронных денег”.
Ключевые слова: электронные деньги, платежная система, система электронных платежей, классификация электронных денег, платежная система на основе электронных денег.
Summary. Based on the classification of e-money we did analysis of the main types of payment systems in which e-money is used as a means of payment. In this article we present structure of electronic payment systems and the definition of “payment system based on electronic money” term.
Keywords: electronic money, payment system, electronic payment system, the classification of electronic money, payment system based on electronic money.
 
 
        Постановка проблеми. За останні десять років більшість комерційних операцій, зокрема в роздрібній торгівлі, перемістились в Інтернет-середовище. Відповідні зміни в економічних відносинах призвели, на думку багатьох вчених, до формування нової сфери суспільних відносин – електронної комерції. Саме з появою електронної комерції фахівці пов’язують виникнення електронних магазинів та запровадження нової форми платіжного засобу – електронних грошей.
Слід зазначити, що обсяг ринку електронних грошей постійно зростає. Для прикладу, обіг електронних грошей, зокрема тих, що обертаються в платіжних системах на програмній основі, у 2011 році становив 2,5 млрд. грн., що вдвічі більше, ніж у 2009 році, та в десять разів – ниж у 2007 році [11]. За неофіційними даними, в 2012 році загальний обіг електронних грошей на українському ринку збільшився приблизно вдвічі і становив 8 млрд. грн.
       Специфіка відповідної сфери суспільних відносин та масовий характер, якого набула електронна комерція протягом останніх років, спричинили появу ряду проблем. Зокрема, потребує уточнення питання легітимності електронних грошей та платіжних систем, у яких вони використовуються як платіжний засіб…
 
 

Видання НДІІП

Вибрані видання