ЦИМБАЛЮК В.С., Інформатика як об’єкт правовідносин

УДК 340

Цимбалюк В.С.,
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник
 
 
Анотація. У статті пропонуються до розгляду питання щодо визначення сутності й змісту інформатики як правової категорії та як об’єкта правовідносин.
Ключові слова: право, інформатика, інформаційне право.
Аннотация. В статье предлагаются к рассмотрению вопросы определения сущности и содержания информатики как правовой категории и как объекта правоотношений.
Ключевые слова: право, информатика, информационное право.
Summary. The article proposes to consider the issues of definition the nature and content of informatics as a legal category and as an object of legal relations.
Keywords: right, informatics, informative right.
 
 
        Постановка проблеми. У порядку постановки проблеми в загальному вигляді пропонується звернути увагу на застосування у нормативно-правових актах органів державної влади та у наукових і навчальних джерел такої категорії як інформатика.
Статус інформатики в Україні визначається на рівні Основного закону. Тобто як правова категорія інформатика має конституційно-правовий статус. Згідно пункту 12 статті 92 Конституції України [1] серед суспільних відносин, що визначаються виключно законами України, зазначено: “організація і діяльність органів виконавчої влади, основи державної служби, організація державної статистики та інформатики”.
        На реалізацію зазначених конституційних положень в Україні були прийняті відповідні спеціальні закони. Для прикладку можна зазначити такі: “Про державну податкову службу в Україні” від 04.12.90 р. № 509-XII [2], “Про міліцію” від 20.12.90 р. № 565-XII [3], “Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України” від 23.02.06 р. № 3475-IV [4], “Про державну службу” від 16.12.93 р. № 3723-XII [5], “Про державну статистику” від 17.11.92 р. № 2614-XII [6]. Проте у жодному із зазначених та інших законодавчих актів немає формулювання сутності та змісту інформатики. Також в Україні немає і спеціального законодавчого акта, де б окремо в повному обсязі визначалася інформатика як спеціальний об’єкт правовідносин.
        Це дає можливість тлумачити інформатику на розсуд будь-якій особі чи органу державної влади так, як забажається. Стосовно доктринальних, наукових тлумачень таке цілком можливе. Але стосовно органів влади тлумачення інформатики обмежується положеннями статті 6 Конституції України, де зазначено, що органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межі і відповідно до законів України…
 
 
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання