УХАНОВА Н.С., Соціально-психологічні наслідки поширення сучасних інформаційних технологій (на прикладі твіттера)

УДК 004.62

Уханова Н.С.,
фахівець 1 категорії НДЦПІ НАПрН України
 
Анотація. Досліджено специфіку та основні соціальні, культурні та психологічні наслідки розповсюдження твіттера в сучасному суспільстві.
Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, твіттер, розповсюдження сервісу, соціально-психологічні ефекти, наслідки.
Аннотация. Исследовано специфику и основные социальные, культурные и психологические последствия распространения твиттера в современном обществе.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, твиттер, распространения сервиса, социально-психологические эффекты,  последствия.  
Summary. Specific features and basic social, cultural and psychological consequences of twitter expansion in modern society are discussed.
Key words: information & communication technologies, twitter, distribution of service, social & psychological effects, consequences.
 
       Актуальність теми обумовлена наступними обставинами сучасного розвитку суспільства:
- ринок інформаційно-комунікаційних технологій (далі – ІКТ) надає споживачам обсяг послуг, який постійно розширюється. У цьому процесі швидкість створення нових технологій може істотно відрізнятися від швидкості їх освоєння суспільством, в результаті чого запропоновані продукти використовуються або не повністю, або не за своїм призначенням, або навіть на шкоду самим експлуатантам технологій;
- за низкою причин економічного і культурного характеру суспільство зіткнулося з проблемою заповнення вільного часу, для вирішення якої продукти ІКТ виявилися дуже доречні, дозволяючи значно розширити інформаційне поле для організації та насичення дозвілля особистості. Багатоваріантність способів використання ІКТ фактично розмиває межу між дозвіллям і трудовою діяльністю;
- в умовах домінування ринкової пропозиції над попитом при вирішенні завдання збуту нових товарів використовується потужний арсенал засобів масової інформації, що чинить агресивний вплив на смаки і потреби суспільства. При цьому поряд із задоволенням нагальних потреб відбувається нав’язування потреб в значній мірі штучного характеру, які поступово вплітаються в інформаційну культуру особистості і формують контур позитивного зворотного зв’язку, коли нова технологія знаходить статус корисності у свідомості особистості тільки тому, що вона нова.
        Науковцями, крім позитивних моментів впливу ІКТ на соціально-економічний розвиток (збільшення швидкості обробки даних), визначаються негативні тенденції:
- різке зростання впливу на суспільство інформаційних технологій завдяки засобів масової інформації можуть руйнувати приватне життя людей…
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання