Відкритість та прозорість в інформаційній діяльності Верховної Ради України: організаційно-правові аспекти

Дорогих С.О. : монографія. – К.: Видавничий дім «АртЕк». – 2018. – 160 с.

     Монографія є одним з перших комплексних досліджень, присвячена теоретичним і практичним проблемам інформаційно-правових відносин, пов’язаних із забезпеченням принципів відкритості та прозорості в інформаційній діяльності Верховної Ради України.

       У роботі розкрито основні напрями напрацювання принципів відкритості та прозорості, починаючи від забезпечення доступу до публічної інформації в діяльності парламенту в цілому, комітетів і народних депутатів зокрема, а також обґрунтовується необхідність залучення громадян до законотворчого процесу.

      В монографії проаналізовано як іноземний досвід, так і сучасні національні підходи щодо реформування інформаційної діяльності Верховної Ради України, які направлені на впровадження принципів відкритості та прозорості в законотворчій та міжнародній діяльності парламенту.

   Монографія розрахована на науковців, фахівців органів державного управління, викладачів та громадян, яких цікавлять питання відкритості діяльності парламенту.

ЗМІСТ

 

ВСТУП

4

РОЗДІЛ 1. Інформаційна діяльність парламенту та парламентські цінності

7
1.1. Поняття інформаційної діяльності парламенту
7
1.2. Правове забезпечення інформаційної діяльності парламенту
13
1.3. Парламентські цілі та цінності
18

РОЗДІЛ 2. Відкритість та прозорість як основні шляхи реформування інформаційної діяльності Верховної Ради України

21
2.1. Правове забезпечення реформування інформаційної діяльності Верховної Ради України
21
2.2. Напрями реформування інформаційної діяльності парламенту
33
2.2.1. Доступ до публічної інформації щодо роботи парламенту
35

РОЗДІЛ 3. Створення електронного парламенту як сучасний напрям розвитку інформаційної діяльності парламенту

63
3.1. Світовий досвід електронного парламентаризму
63
3.2. Розвиток електронного парламентаризму в Україні
100
3.3. Електронний парламент як базис побудови національної системи нормативно-правових актів
122

ВИСНОВКИ

127
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
135

 

Видання НДІІП