Юридична відповідальність за правопорушення в інформаційній сфері та основи інформаційної деліктології

Арістова І.В., Баранов О.А., Дзьобань О.П. та ін.; за заг. ред. проф. К.І. Бєлякова: монографія. Київ: КВІЦ, 2019. 344 с. 

       Монографію присвячено актуальній у сучасній юридичній літературі темі – теоретичним та практичним проблемам юридичної відповідальності за правопорушення в інформаційній сфері (інформаційні делікти). Розглядається зміст і структура інформаційної сфери, як предмету правового регулювання інформаційної діяльності та об’єкту інформаційних правовідносин. Вперше проводиться комплексне дослідження з погляду інформаційної деліктології як інституту інформаційного права. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів (курсантів) та слухачів юридичних навчальних закладів і факультетів.

Повний текст.

Видання НДІІП