ЗАБАРА І.М., Сучасний міжнародний інформаційний правопорядок: концептуальні підходи і питання періодизації

УДК 341 + 124.1: 316.774

ЗАБАРА І.М.,
кандидат юридичних наук, доцент,
кафедра міжнародного права Інституту міжнародних відносин
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 
 
Анотація. У статті розглядаються питання періодизації сучасного міжнародного інформаційного правопорядку. Автор досліджує питання впливу наукових концепцій на становлення і розвиток міжнародно-правового регулювання і стан впорядкованості міжнародних інформаційних відносин.
Ключові слова: міжнародний інформаційний правопорядок, концепція необмеженої свободи інформації, концепція нового міжнародного інформаційного порядку, концепція інформаційного суспільства, міжнародно-правове регулювання.
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы периодизации современного международного информационного правопорядка. Автор исследует вопросы влияния научных концепций на становление и развитие международно-правового регулирования и состояние упорядоченности международных информационных отношений.
Ключевые слова: международный информационный правопорядок, концепция неограниченной свободы информации, концепция нового международного информационного порядка, концепция информационного общества, международно-правовое регулирование.
Summary. The article deals with the periodization of modern international information legal order. The author examines the impact of scientific concepts on the formation and development of international legal regulation and the state of ordering of international information relations.
Keywords: international information legal order, the concept of unlimited information freedom, New World Information Order concept, the concept of information society, international legal regulation.
 
 
         Постановка проблеми. Серед широкого комплексу важливих теоретичних питань, що вивчаються наукою міжнародного права, особливе місце займає тематика, пов’язана із міжнародним правопорядком.
       Разом із загальнотеоретичними питаннями щодо місця і ролі міжнародного правопорядку [1 – 4], в науці міжнародного права вивчаються питання міжнародного правопорядку в космосі, у Світовому океані, міжнародного інституційного правопорядку [5, с. 547], міжнародного економічного правопорядку [6]. Не стала виключенням і проблематика, пов’язана із дослідженням міжнародного інформаційного правопорядку. В сучасних умовах вона набуває нового і особливого значення.
 
 

Видання НДІІП

Вибрані видання