Забезпечення інформаційної безпеки в умовах євроінтеграції України: правовий вимір

Ткачук Т.Ю. : Монографія / Т.Ю. Ткачук. – К. : ТОВ «Видавничий дім «АртЕк», 2018. – 411 с.

 

   Розглядаються фундаментальні засади, особливості та відмінності правового забезпечення інформаційної безпеки в Україні та європейських державах. За допомогою комплексного методологічного інструментарію та на основі соціонорма-тивного й аксіологічного підходу здійснено порівняльний аналіз правових норм, стосовних забезпечення інформаційної безпеки держави.

      На цій теоретичній та емпіричній основі розроблено концептуальні правові засади забезпечення інформаційної безпеки держави та практичні рекомендації щодо вдосконалення відповідних механізмів в Україні. Авторська концепція екстраполюється на процеси, пов’язані з російською анексією Криму та неоголошеною війною на сході нашої держави.

       Монографія стане в пригоді науковцям, викладачам юридичних вузів і факультетів, а також юристам-практикам, працівникам правоохоронних органів та всім, хто цікавиться питаннями сучасного інформаційного права.

ЗМІСТ

 

ВСТУП
5

Розділ 1. ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ

12

1.1. Генезис теорій правового забезпечення інформаційної безпеки держави
12
1.2. Об’єкт, предмет, принципи та методологічні засади правового забезпечення інформаційної безпеки держави
38
Висновки до розділу 1
75

Розділ 2. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

78

2.1. Правове забезпечення інформаційної безпеки держави як складова інформаційного права
78
2.2. Правова природа основних складових елементів інформаційної безпеки держави
95
2.3. Правові засади організації системи інформаційної безпеки держави
114
Висновки до розділу 2
140

Розділ 3.  ВИЯВЛЕННЯ ТА НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ ЗАГРОЗ ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

143

3.1. Правовий аналіз сучасних загроз інформаційній безпеці України
143
3.2. Протидія загрозам інформаційній безпеці України: правові підходи
162
3.3. Функціональний аналіз суб’єктів забезпечення інформаційної безпеки України в умовах євроінтеграції
178
Висновки до розділу 3
204

Розділ 4. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

210

4.1. Правові засади політики інформаційної безпеки Північноатлантичного альянсу
210
4.2. Забезпечення інформаційної безпеки у нейтральних країнах Європи
225
4.3. Досвід правового забезпечення інформаційної безпеки у країнах Європейського Союзу
240
Висновки до розділу 4
277

Розділ 5. НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

285

5.1. Концептуальні засади правового забезпечення інформаційної безпеки держави в умовах євроінтеграції
285
5.2. Пріоритети розвитку правових основ державної політики у сфері інформаційної безпеки
329
Висновки до розділу 5
370

ВИСНОВКИ

377

ДОДАТКИ
395

 

Видання НДІІП