ЖИЛЯЄВ І.Б., ФУРАШЕВ В.М., Здобутки в системі нормативно-правового забезпечення розвитку інформатизації та побудови інформаційного суспільства упродовж 2012 – 2013 років

УДК 342.9 (477) (075.8)
 
ЖИЛЯЄВ І.Б.,
ФУРАШЕВ В.М.,
доктор економічних наук, професор
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник,
доцент, професор РАЕ
 
Анотація. Про зміни та удосконалення системи нормативно-правового забезпечення розвитку інформатизації та побудову інформаційного суспільства в Україні упродовж 2012 2013 років.
Ключові слова: інформатизація, інформаційне суспільство, національна політика у сфері інформатизації, правове регулювання, електронна взаємодія.
Аннотация. Об изменениях и усовершенствовании системы нормативно-правового обеспечения развития информатизации и построение информационного общества в Украине на протяжение 2012 – 2013 годов.
Ключевые слова: информатизация, информационное общество, национальная политика в сфере информатизации, правовое регулирование, электронное взаимодействие.
Summary. About the changes and improvement  in the system of the regulatory and legal support of development of informatization and construction of informative society in Ukraine during 2012 – 2013.
Keywords: informatization, informational society, national policy in the field of informatization, legal regulation, electronic interaction.
 
       Постановка проблеми. Під час проведення Паризького саміту у 2008 році лідери Європейського Союзу (далі – ЄС) і України домовилися, що Угода про асоціацію між ЄС і Україною замінить відповідну Угоду про партнерство і співробітництво, яка діяла з 1998 року.
      19 грудня 2011року під час роботи п’ятнадцятого самміту “Україна-ЄС” лідери України і ЄС заявили про досягнення взаєморозуміння щодо тексту Угоди про асоціацію, інтенсивна робота над яким велася з 2008 року.
        30 березня 2012 року глави делегацій України та ЄС парафували текст Угоди про асоціацію, у тому числі й положення про створення глибокої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі.
     19 липня 2012 року було парафовано частину Угоди про асоціацію стосовно створення глибокої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі, а також погоджено спільні забов’язання щодо вжиття подальших технічних кроків, необхідних для завершення укладання даної угоди.
        28 29 листопада 2013 року під час Вільнюського саміту ”Східного партнерства” очікується підписання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторони…
 
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання