Інформаційне насильство та безпека: світоглядно-правові аспекти

Дзьобань О.П., Пилипчук В.Г. / За заг. ред. проф. В.Г. Пилипчука. – Харків: Майдан, 2011. – 244 с.

Живучесть информационных систем

Додонов А.Г., Ландэ Д.В.. – К.: Наук. думка, 2011. – 256 с.

Електронне оподаткування:сутність та перспективи застосування

П.М. Мельник, А.М. Новицький, О.А. Долгих, С.П. Ріппа та ін..; за заг. ред.. П.В. Мельника. – Ірпінь: НУ ДПС України, 2010. – 332 с.

Інформаційне право (основи теорії і практики )

 

В.С. Цимбалюк. – К.: Освіта України, 2010. – 388 с.

Системна інформатизація процесів підтримки прийняття рішень

 

Фурашев В.М. Системна   інформатизація   процесів   підтримки   прийняття   рішень:
Монографія. - К.: "Синопсис", 2009. - 224 с.

 

Методологічні та правові засади упорядкування інформаційних відносин

 

В. Брижко; рецензенти: академіки АПрН України В.П.Тихий, М.Я. Сегай; д.ю.н.,

проф. І.В. Арістова; к.ю.н., доцент О.І. Яременко. – К.: ТОВ “ПанТот”, 2009. – 418 с.

Видання НДІІП