Правове забезпечення інформаційної сфери: теорія, методологія і практика

Баранов О. А.: монографія - Київ: Едельвейс, 2014. - 434 с.

Суспільство, людина, право: сучасні дослідження актуальних проблем

Данильян О. Г.,  Дзьобань О. П.,  Жданенко С. Б. та ін. ; за ред. О. Г. Данильяна. - X. : Право, 2014. - 392 с.

Елементи комп'ютерної лінгвістики в правовій інформатиці

Ланде Д.В. - К.: НДІШ НАПрН України, 2014. -168 с.

Адміністративно-правове забезпечення прав інтелектуальної власності в системі МВС України

Смерницький Д.В. : Монографія / Д.В. Смерницький ; за заг. ред. д.ю.н., проф. К.І. Белякова. - К. : ДНДІ МВС України, 2014. 252 с.

Компьютерные сети и аналитические исследования

Додонов А.Г.,  Ландэ Д.В.,  Путятин В.Г. - К.: ИПРИ HAH Украины, 2014. - 486 с.

 

Протидія інформаційному тероризму та його фінансуванню в сучасних умовах

Крутов В. В., Стрельбицький М.П., Шевченко О. А. (за заг. ред. В. В. Крутова) : монографія - К. : Вид-во НАПрНУ; Ужгород : TOB «IBA», 2014. - 309 с.

 

Правова доктрина України. Том 1

Правова доктрина України : у 5 т. - X. : Право, 2013. ISBN 978-966-458-545-0

Т. 1 : Загальнотеоретична та історична юриспруденція / В. Я. Тацій, О. Д. Святоцький, С. І. Максимов та ін. ; за заг. ред. О. В. Петришина. - 976 с.

Видання НДІІП