ЄРЕМЕНКО С.А., Організаційно-правові аспекти аналітичної роботи у сфері цивільного захисту (ст. 93-98)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2017.4(23).273121

УДК 002.55:355.244.2

Єременко С.А.,
кандидат технічних наук, доцент,
 заступник начальника Інституту державного управління
 у сфері цивільного захисту з навчальної та методичної роботи
 
 
Анотація. Статтю присвячено розгляду аналітичної роботи як необхідної умови об’єктивної оцінки ситуації щодо реалізації державної функції управління у сфері цивільного захисту в Україні. Розкрито роль аналітичної роботи в організації системи управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій.
Ключові слова: цивільний захист, державне управління, аналітична робота, управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій.
Summary. The article is devoted to the consideration of analytical work as a necessary condition for an objective assessment of the situation regarding the implementation of the state management function in the field of civil protection in Ukraine. The role of analytical work in the organization of the system of risk management of emergencies are examined.
Keywords: civil defence, state administration, analytical work, risk management of emergencies.
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению аналитической работы как необходимого условия объективной оценки ситуации по реализации государственной функции управления в сфере гражданской защиты в Украине. Раскрыта роль аналитической работы в организации системы управления рисками возникновения чрезвычайных ситуаций.
Ключевые слова: гражданская защита, государственное управление, аналитическая работа, управление рисками возникновения чрезвычайных ситуаций.
 
 
       Постановка проблеми. Організації аналітичної роботи у сфері цивільного захисту приділяється постійна увага. Так, відповідно до Указу Президента України від 04 лютого 2003 року № 76/2003 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 листопада 2002 року “Про стан техногенної та природної безпеки в Україні” в країні щорічно, починаючи з 2003 року, здійснювалась підготовка і видання Національної доповіді про стан техногенної та природної безпеки в Україні. Відповідно до Указу Президента України від 06 червня 2014 року № 504/2014 “Про рішення РНБО України від 28 квітня 2014 року” (ч. 2 п. 4) вищезазначений Указ Президента України визнано таким, що втратив чинність [1].
        Проте робота проведена для підготовки відповідної доповіді, дозволила побачити концептуальний напрям розвитку системи цивільного захисту, а саме Урядом було схвалено Концепцію управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (далі – Концепція) [2]...