Проблеми інформаційного забезпечення та розвитку парламентського контролю в контексті Європейської та Євроатлантичної інтеграції України

Матеріали наук.-практ. конф. (Київ, 25 квіт. 2024 р.) / упоряд.: В. М. Фурашев, А. І. Нижник, С. О. Дорогих, О. В. Лебединська, О. Г. Радзієвська. – Київ; Одеса : Фенікс, 2024. – 150 с.

Філософія науки

Дзьобань О.П. : підручник/ О. П. Дзьобань; ДНУ «Ін-т інформації, безпеки і права Нац. академії прав. наук України». – Київ; Одеса: Фенікс, 2024. – 516 с.

Забезпечення прав людини: національний і міжнародний виміри

Збірник матеріалів ІІІ–ї Всеукраїнської науково-практичної конференції до 75-річчя Загальної декларації прав людини (м. Вінниця, 07 грудня 2023 року). Вінниця, 2024. 298 с.
 

Нормативно-правова інформація і парламентський контроль

Матеріали наук.-практ. конф. (Київ, 21 верес. 2023 р.) / наук. керівник конф.: Д. В. Ланде ; упор.: В. М. Фурашев, А. І. Нижник, С. О. Дорогих ; ДНУ «Ін-т інформ., безпеки і права Нац. академії правов. наук України». – Київ, 2023. – 118 с.

Соціальна і цифрова трансформація: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання

Матеріали IIІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 23 листоп. 2023 р.) / наук. керівник конф. О. А. Баранов; упоряд.: М. В. Дубняк, С. О. Дорогих. – Київ, 2023. – 150 с.

Проблеми інформаційно-правового забезпечення децентралізації державної влади та цифрової трансформації в Україні

Збірник матеріалів науково-практичної конференції (м. Вінниця, 2023 року). Вінниця, 2023. Т.1. 157 с. 

Право національної безпеки та військове право: сучасні виклики

Богуцький П. П. : навчальний посібник / П. П. Богуцький ; Державна наукова установа «Інститут інформації, безпеки і права НАПрН України». – Київ; Одеса : Фенікс, 2023. – 252 с.

Соціальна і цифрова трансформація: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання

Матеріали II всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 25 грудня 2022 р. / наук. керівник конф. О. А. Баранов ; упор.: В. М. Фурашев, С. О. Дорогих, М. В. Дубняк. Київ-Одеса, 2022. 108 с.

Забезпечення прав людини: національний і міжнародний виміри

Збірник матеріалів ІІ–ї Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Вінниця, 09 грудня 2022 року). Вінниця, 2023. 365 с.

Правові засади забезпечення кібербезпеки в умовах цифрової трансформації

Довгань О., Ткачук Н., Ткачук Т., Петров В.  Правові засади забезпечення кібербезпеки в умовах цифрової трансформації. К., Артек. 2022. 171 с. 

Видання НДІІП