Створення та організація діяльності системи військової юстиції України

Матеріали круглого столу / упор.: П. П. Богуцький, В. Г. Пилипчук, М. О. Теплюк, О. В. Лебединська, Л. В. Заславська. – Київ-Одеса : Фенікс, 2022. – 160 с.

Правове забезпечення інформаційної безпеки

Фурашев В., Радзієвська О. : курс лекцій / В. Фурашев, О. Радзієвська ; ДНУ «Ін-т інформ., безпеки і права Нац. акад. прав. наук України». - Київ; Одеса : Фенікс, 2022. -158 с.

Забезпечення прав людини: національний та міжнародний виміри

Збірник матеріалів І–ї Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Вінниця, 10 грудня 2021 року). Вінниця, 2022. 261 с.
 

Розвиток інститутів місцевого самоврядування в умовах децентралізації публічної влади в Україні

Розвиток інститутів місцевого самоврядування в умовах децентралізації публічної влади в Україні / 2 грудня 2021 року, м.Вінниця / Упорядники: Пилипчук В.Г., Яременко О.І., Кононенко В.В., Конотопенко О.П., Лазор О.Я., Лазор О.Д., Лапшин С.А., Назаренко М.О., Одобецька І.С. – ВДПУ, НДІІП НАПрН України, Вінниця, ТОВ «Друк» – 2021. – 196 с.

Інформаційне та соціально-правове моделювання

Ланде Д. В., Фурашев В. М. : посібник / Д. В. Ланде, В. М. Фурашев ; за заг. ред. Д. В. Ланде. – Київ-Одеса : Фенікс, 2021. – 276 с.

Соціальна і цифрова трансформація: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 02 грудня 2021 року, м. Київ. / Науковий керівник конференції: Баранов О.А.; Упоряд.: В.М. Фурашев, С.О. Дорогих. Київ, 2021. 324 с.

Роль і місце інформаційного права і права інтелектуальної власності в сучасних умовах. Креативні індустрії

Електронний збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 11 листопада 2021 р. / редкол.: О.Ф. Дорошенко, В.Г. Пилипчук та ін.; НДІ інтел. власн. НАПрН України, Навч.-наук. інст. права КНУ ім. Т. Шевченка, Київ, 2021. 327 с.
 

Діяльність військової юстиції в умовах збройного конфлікту. Досвід української прокуратури

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 28 жовтня 2021 р. / упоряд.: П. П. Богуцький, П. М. Візнюк, Л. В. Зіняк, В. Г. Пилипчук, І. О. Петришен. – Київ-Одеса: Фенікс, 2021. – 108 с.

Інформаційне, правове та управлінське забезпеченняінноваційного розвитку регіону

Матеріали круглого столу з міжнародною участю/ 17 червня 2021 року, м.Вінниця / Упорядники: Пилипчук В.Г., Яременко О.І., Кононенко В.В., Лазор О.Я., Лазор О.Д., Лапшин С.А. – ВДПУ, НДІІП НАПрН України, Вінниця, ТОВ «Друк» – 2021. – 225 с.

Розвиток законодавства України у сфері оборони: проблеми адаптації до стандартів НАТО та шляхи їх вирішення

Матеріали Науково-практичної конференції. м. Київ, 23 квітня 2021 року / упоряд.: П. П. Богуцький, В. Г. Пилипчук, С. О. Дорогих. – Київ, 2021. – 376 с.