Забезпечення прав людини: національний та міжнародний виміри

Збірник матеріалів І–ї Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Вінниця, 10 грудня 2021 року). Вінниця, 2022. 261 с.
 
      Збірник праць друкується за матеріалами І–ї Всеукраїнської науково-практичної конференції «Забезпечення прав людини: національний та міжнародний виміри». Висвітлено
теоретико-правові засади, національні та міжнародно-правові механізми забезпечення прав людини. Приділено увагу сучасному стану та шляхам удосконалення судового захисту прав людини. Розкрито роль безоплатної правової допомоги у забезпеченні прав людини та неюрисдикційні форми їхнього захисту.
      Видання розраховане на науковців, науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти, суддів, адвокатів, усіх, хто цікавиться проблемою забезпечення прав людини.
        Редакційна колегія не несе відповідальності за зміст наукових публікацій. Наукові ідеї, висловлені у збірці, відображають особисту думку авторів.