Соціальна і цифрова трансформація: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання

Матеріали II всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 25 грудня 2022 р. / наук. керівник конф. О. А. Баранов ; упор.: В. М. Фурашев, С. О. Дорогих, М. В. Дубняк. Київ-Одеса, 2022. 108 с.

 

      У збірнику висвітлено матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціальна і цифрова трансформація: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання» щодо оцінки сучасного стану та розвитку складових правового забезпечення соціальної трансформації внаслідок використання цифрових технологій, проблемних питань правового забезпечення у сфері соціальних комунікацій в умовах цифрової трансформації. Визначено особливості правового забезпечення розвитку сучасної інформаційної інфраструктури суспільства та проблем правового регулювання суспільних відносин у сфері застосування технологій Інтернету речей. Запропоновано напрями вдосконалення законодавства з питань захисту прав людини в умовах використання цифрових технологій.

      Видання розраховане на фахівців, експертів і вчених в галузі права, студентів, аспірантів та науково-педагогічний склад вищих навчальних закладів та інших зацікавлених осіб.

          Матеріали подано у авторській редакції.

Повний текст.

Видання НДІІП