Свобода інформації в Україні та світі. Теорія та практика

Свобода інформації в Україні та світі. Теорія та практика / упоряд. О. М. Павліченко, Р. І. Стадник; ГО «Харківська правозахисна група». — Харків: ТОВ «Видавництво права людини», 2015. — 216 с.

 

Трансформаційні процеси інформаційних відносин на шляху до кіберцивілізації

Матеріали науково-теоретичних та науково-практичних обговорень (Київ, вересень - грудень 2015 р.) / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. - Київ : НТУУ «КПІ» Вид-во «Політехніка», 2015. - Вип. І. - 128 с.

Информационные технологии и безопасность

Материалы международной научной конференции ИТБ-2015. – К.: ИПРИ НАН Украины, 2015. – 253 с.

 

Деструктивна пропаганда: шляхи протидії та проблеми відповідальності

Матеріали науково-практичної конференцї / 21 травня 2015 p., м. Київ / Упорядн.: Фурашев В. М., Поперечнюк В. М. - Київ. - TOB «IBA». - 2015. - 172 с.

 

Правове регулювання інформаційних відносин та сфери інтелектуальної власності в умовах кіберцивілізації

Матеріали науково-практичної конференції / 26 березня 2015 р., м. Київ / Упорядн. : В. М. Фурашев, В. М. Поперечнюк. -К. : НДІІП НАПрН України, НТУУ «КПІ», 2015. - 135 с.

 

Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави

Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. матер. наук.-практ. конф. (Київ, 19 березня 2015 року). - К. : Центр навч., наук, та період, видань НА СБ України, 2015. - 512 с.

Основи інформаційного та соціально-правового моделювання

Д. В. Ланде, В. М. Фурашев, К. В. Юдкова. - К. : НТУУ «КІЛ», 2014. - 220 с.

Філософія правового виховання : навчальний посібник

Гетьман А. П. Данильян О. Г.,  Дзьобань О. П. та ін. ; за ред. А. П. Гетьмана, О. Г. Данильяна. — 2-ге вид., допов. — X. : Право, 2014. — 248 с.

Психологія управління

Мусієнко І. І.,  Охременко О. Р.,  Стрельбицький М. П. - К. : Центр навч.-наук. та наук.-практ. вид. НА СБ України, 2014. - 488 с.

Охорона банківської таємниці

Марущак А.: навч. посібник. — Луганськ : Янтар, 2013. — 262 с.